Hope4schools

O projektu Hope4schools

Projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci projektu Erasmus +:
Zdraví, otevřenost a prosperita ve vzdělávání pro školy 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401 

Projekt trvá 24 měsíců a to v období od 1.1.2022 do 31.12.2024.

 

Zaměření projektu Hope4schools

Poskytnout zaměstnancům školy, žákům a nevládním organizacím dostatek relevantních informací k rozvoji nových kompetencí: porozumění psychického zdraví, zlepšení zdravé asertivní komunikace, zvýšení odolnosti při zvládání stresových situací za využití tréninků a workshopů.Dále poskytnout zaměstnancům školy, trenérům a rodičům tipy a rady, jak mluvit s dětmi o pandemii nemoci Covid -19, o psychickém zdraví a pocitu well-being (obecné pohody) skrz interaktivní digitální nástroje.Zahrnout nové online vzdělávací metody (online zdroje a osvědčené postupy) použitím digitálních technologií (Kahoot, Jamboard, Nearpod, Padlet, Canva, Mentimeter, atd.) a jejich přiblížení učitelům a žákům.Rozvinout kulturu well-being napříč celou školou. Podpořit její akademický rozvoj ukotvením well-being metod ve školním strategickým plánu.

 

Výsledky projektu

Well-being metodika  (methodology) pro zaměstnance školy a žáky s novými strategiemi v tomto ohledu
Online depozitář obsahující užitečné zdroje,tipy a rady, nástroje a techniky pro školu, žáky i rodiče
Osvědčené postupy pro podporu well-beingu pro zaměstnance školy a specialisty

 

Newsletters:

  • newsletter 1 CZ
  • newsleter 2 CZ
  • newsletter 1 ENG
  • newsletter 2 ENG

Sledujte nás:
https://hope4schools.eu/
https://www.facebook.com/Hope4schoolsErasmusPlusProject
https://www.linkedin.com/company/hope4schools-project