Informace ohledně OČR (ošetřování člena rodiny)

  1. Dětem, které mají nařízené karanténní opatření vystavuje OČR ošetřující lékař.
  2. Pro děti, které nemají nařízené karanténní opatření a nemohou z důvodu přerušení provozu navštěvovat školní zařízení vydala ČSSZ metodiku a nový formulář.
  • O ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc. (Například na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.)
  • Po vyplnění a vytištění formuláře předáváte svému zaměsntavateli.
  • Nezapomeňte si zaznamenat vygenerované číslo žádosti. („Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále. Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači.“) 
Podrobné informace včetně návodu na vyplnění najdete na tomto webu
Aktuální informce k ošetřovnému z důvodu uzavření škol na tomto odkaze.