Fotogalerie

Naše základní škola Orangery poskytuje moderní formu vzdělávání pro žáky 1. – 5. třídy ZŠ, které je rozšířené o intenzivní výuku anglického jazyka rodilými mluvčími formou tandemové výuky, kdy je anglický učitel přítomen celému vyučování během dne (více zde). Vytváříme příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém podporujeme přirozenou potřebu dětí objevovat, učit se a poznávat svět. Klademe důraz nejen na vysokou úroveň znalostí, ale pomáháme dětem rozvíjet i jejich dovednosti, které jim mohou pomoci prožít šťastný a naplněný život.

Budova v parku