Přijímání dětí a zápis

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Ředitelka Základní Orangery s.r.o., Národních hrdinů 81, 19012, Praha 9, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinnosti školní docházky, pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí kapacitu počtu žáků v první třídě základní školy.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitelka základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2023/2024 bude přijato maximálně 16 žáků (na základě § 36).

 

Do první třídy Základní školy Orangery, s.r.o. se přijímají děti podle následujících kritérií:

  • Dítě splňující předpoklady k základnímu vzdělávání (fyzická, psychická a sociální zralost).
  • Dítě, jehož sourozenec je již žákem této základní školy.
  • Dítě splňující předpoklady k základnímu vzdělávání (fyzická, psychická a sociální zralost)
  • Dítě, jehož sourozenec je již žákem této základní školy – ZŠ Orangery

 

Další informace k přijetí:

Dítě, kterému byl v předchozím školním roce ředitelkou školy povolen odklad školní docházky, je povinen svými zákonnými zástupci se v následujícím roce znovu přihlásit k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru. Skutečnost, že ředitelka školy již dříve rozhodla o odkladu povinné školní docházky uchazeče, nezakládá povinnost ředitelce školy přijmout dítě ke vzdělávání.

 

Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los. Průběh losování bude úředně ověřen. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, která při tom přihlíží ke kapacitě školy a třídy.

 

 

Mgr. Sylva Slabihoudková, Ph.D.
ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku školního roku 2023/2024

Informace k zápisu

Pro školní rok 2023/2024 škola přijímá 16 žáků k plnění povinné školní docházky. 

17. března – Den otevřených dveří – ukázková hodina v první třídě, dolní budova Fresco, Národních hrdinů 312

 

Termíny zápisů pro školní rok 2023/2024

Zápisy do 1. ročníku se v letošním školním roce budou konat prezenčně.

15.00 – 18.00 hod

  • 3. 4. 2023 (pondělí)
  • 4. 4. 2023 (úterý)
  • náhradní termín 13. 4. 2023 (čtvrtek)

Na zápis bude nutné provést online rezervaci. Rezervační systém pro přihlášky k zápisu bude spuštěn 1. března.

Po provedení online rezervace obdržíte automaticky potvrzující email s podrobnými informacemi.