Přijímání dětí a zápis

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ Orangery s.r.o pro školní rok 2024/2025

Termíny a místo konání

Zápisy do 1. ročníku ZŠ Orangery pro školní rok 2024/2025 se budou konat v následujících dnech:

pondělí 8.  dubna 2024

úterý 9. dubna 2024

středa 10. dubna  2024

Zápisy budou probíhat prezenčně v hlavní budově ZŠ Orangery, Národních hrdinů 81, Praha 9-Dolní Počernice, a to za přítomnosti dítěte a obou jeho zákonných zástupců. K zápisu se mohou dostavit děti, které do 31. srpna 2024 dovrší 6 let věku, a také děti, kterým byl povolen odklad školní docházky v předchozím školním roce.

Před konáním zápisu je nutné provést online rezervaci konkrétního termínu (15.00 – 18.00 hod) v systému rezervací do kterého se dostanete pomocí tlačítka níže zde na stránce.

 

Registrace na zápis bude ukončena v neděli 7.4.2024 

 

 

Co budete k zápisu potřebovat a jak bude zápis probíhat

K zápisu si připravte rodný list dítěte a doklady totožnosti zákonných zástupců (občanský průkaz/cestovní pas). Dětem prosím přibalte přezůvky.  Zápis se bude skládat ze dvou částí. V první části si dítě popovídá s paní učitelkou a splní několik hravých úkolů. Zákonní zástupci mezitím vyplní Žádost o přijetí a vylosují registrační číslo pro své dítě. V druhé části proběhne rozhovor se zákonnými zástupci dítěte, který bude zaměřený na očekávání zákonných zástupců a vizi, koncepci a výukové metody naší školy.

 

Kritéria pro přijetí

Při rozhodování o přijetí  do 1. ročníku ZŠ Orangery budou posuzována následující kritéria:

  • zralost dítěte a jeho připravenost k zahájení povinné školní docházky v ZŠ Orangery (15 bodů),
  • sourozenec je již žákem ZŠ Orangery (5 bodů),
  • porozumění a soulad zákonných zástupců dítěte s vizí, hodnotami, výchově-vzdělávacími metodami a celkovou koncepcí ZŠ Orangery (30 bodů).

Pro školní rok 2024/2025 bude do 1. ročníku přijato maximálně 18 žáků. Přijaty budou děti, které získají nejvyšší počet bodů. Pokud získá více dětí stejný počet bodů a z kapacitních důvodů nebude možné přijmout všechny tyto děti, rozhodne mezi těmito dětmi ředitelka školy losem.

 

Výsledky zápisu

Seznam přijatých a nepřijatých dětí pod jejich registračními čísly bude zveřejněn ve čtvrtek dne 11. dubna 2024 ve 12.00 hod na webových stránkách ZŠ Orangery a vyvěšen na obou budovách školy.

 

Rozhodnutí o přijetí a podpis smlouvy

Pro zákonné zástupce přijatých dětí bude od čtvrtka 11. dubna 2024 od 12.00 hod na webových stránkách školy spuštěn druhý online rezervační systém, ve kterém si zákonní zástupci přijatých dětí zarezervují konkrétní termín pro vyzvednutí rozhodnutí o přijetí a na podpis smlouvy. Zákonné zástupce dětí, kteří nebudou přijati, bude ředitelka školy bez zbytečného odkladu informovat poštou.

 

Výsledky zápisu k povinné školní docházce
pro školní rok 2024/2025

Registrační číslo
46
6
23
25
31
24
19
29
12
49
27
17
33
8
22
18
51
5
15
9
45
11
4
14
42
50
20
30
28
21
13
3
37
10
Výsledek přijímacího řízení
Nepřijat
Nepřijat
Přijat
Přijat
Přijat
Nepřijat
Nepřijat
Přijat
Přijat
Přijat
Nepřijat
Nepřijat
Přijat
Nepřijat
Nepřijat – 1. náhradník
Přijat
Přijat
Nepřijat
Nepřijat
Přijat
Nepřijat – 4. náhradník
Přijat
Nepřijat
Přijat
Přijat
Nepřijat – 2. náhradník
Nepřijat
Přijat
Přijat
Nepřijat – 3. náhradník
Přijat
Nepřijat
Přijat
Přijat

 

Upozorňujeme, že vyzvednutí rozhodnutí o přijetí a podpis smlouvy bude probíhat již další den, tj. v pátek 12. dubna 2024, v časovém rozmezí od 9.00 hod do 15.40 hod podle systému rezervací, a to v kanceláři ředitelky školy v hlavní budově ZŠ Orangery – Národních hrdinů 81, Praha 9 – Dolní Počernice. Prosíme, aby se k převzetí rozhodnutí o přijetí a k podpisu smlouvy dostavili oba zákonní zástupci.

Do pěti pracovních dnů od podpisu smlouvy budou zákonní zástupci přijatých dětí povinni uhradit první část školného ve výši 15 000,-. Pokud tak ve stanoveném termínu neučiní, smlouva zanikne a volné místo bude nabídnuto zákonným zástupcům dítěte, které se při zápise umístí na následující pozici v pořadí.

 V případě jakýkoliv dotazů ohledně zápisu se prosím obraťte na ředitelku ZŠ Orangery, Mgr. Sylvu Slabihoudkovou, Ph.D.