Poradenství

Výchovný poradce

Kamila Sokolíková

výchovný poradce | speciální pedagog

 

Na pražské Karlově univerzitě jsem vystudovala obor Učitelství pro I. stupeň ZŠ. Jelikož jsem svou duší cestovatel, vydala jsem se na roční cestu do USA. V Los Angeles jsem nasbírala spoustu životních zkušeností od rodiny, které jsem se jako au-pair starala o děti. Současně jsem tam studovala angličtinu na College of the Canyons. Už v té době jsem věděla, že mě bude bavit učit v mezinárodním prostředí. Svou učitelskou kariéru jsem začala v anglické školce, kde jsem měla možnost naučit se také vedení týmu i školky jako takové. Jelikož mě ale nejvíce baví to, co jsem studovala, rozhodla jsem se přejít na základní školu. Místa, kde jsem pracovala, byla vždy zaměřená svým programem právě na výuku v angličtině. Nakonec mě osud zavál až do Dolních Počernic. Naše škola je pro mě místem, kde jsem ráda, a to nejen proto, že je to škola s rozšířenou výukou angličtiny, ale také pro její rodinné a přátelské prostředí. Ve svém volném čase cestuji po horách. Mým velkým koníčkem se staly hory několikatisícové. Zde čerpám svou energii a užívám si svobody. Svůj pozitivní vztah k přírodě překlápím také do výuky a se svými žáky se ráda věnuji tématu ochrany přírody i samotnému cestování.

Konzultační hodiny

čtvrtek 12.40 – 13.40 hod po předchozí domluvě

Role výchovného poradce

 • pomáhá při zajišťování vzdělávání dětí se SVP (specifické vzdělávací potřeby, poruchy učení, poruchy chování, žáci nadaní, žáci sociálně znevýhodnění apod.)
 • pomáhá při zajišťování vzdělávání žáků – cizinců
 • koordinuje tvorbu individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se SVP – organizační, metodická, evaluační činnost
 • koordinuje tvorbu individuálního výchovného plánu pro žáky s poruchami chování – organizační, metodická, evaluační činnost
 • zpracovává a neustále inovuje agendu všech žáků se SVP
 • informuje rodiče a žáky o přijímacích kritériích na střední školy a víceletá gymnázia
 • individuálně i skupinově pracuje se žáky s různými vzdělávacími, ale i vztahovými problémy

Školní metodik prevence

Mgr. Barbora Honzíková

metodik prevence | třídní učitelka 1. ročníku | zástuplyně ředitele

 

Moje cesta do Orangery
Po maturitě v rodném Vimperku jsem se přesunula do centra České Republiky, abych dosáhla magisterského titulu na Karlově Univerzitě a stala se učitelkou pro první stupeň základní školy se specializací Dramatická výchova. Hned v prvním roce působení v ZŠ Orangery jsem zahájila studium k výkonu specializované činnosti – metodik prevence (PedfUK), které jsem ukončila v červnu 2021.

Již během studií jsem mimo povinných praxí pracovala jako učitelka v 5. třídě a zároveň jako lektorka DV v Hobby centru. Během své pedagogické praxe jsem několikrát odcestovala sbírat cennou praxi do Francie na roční pobyty.

 

Moje zájmy
Absolvovala jsem množství kurzů, ve kterých jsem se zaměřila především na wellbeing dětí ve škole, na etopedii a komunikaci.

Volný čas trávím nejraději v přírodě, s dobrou knihou a dobrými lidmi.

Konzultační hodiny
čtvrtek 14.00 – 15.00 hod po předchozí domluvě

Kontakt
honzikova-zs@orangery.cz

Role školního metodika prevence

 • koordinuje tvorbu Minimálního preventivního programu – organizační, metodická, evaluační činnost
 • provádí evaluaci preventivních aktivit v MPP za každý školní rok
 • zaměřuje se na oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů – pracuje s jednotlivci, se skupinkami žáků, s celými třídními kolektivy
 • zajišťuje preventivní programy
 • poskytuje konzultace a poradenskou činnost učitelům, žákům, rodičům
 • poskytuje vhodné aktivity, nápady, náměty pro práci se třídou 

Školní psycholog

Marjeta Marija Kosec, BSc

externí psycholog

 

Ve škole působím od 1. 9. 2017

Vzdělání
Na univerzitě v Lublani jsem získala titul bakalář BSc v oboru psychologie.

Mluvím těmito jazyky
Anglický, francouzský, španělský, český a slovinský.

Praxe
Po studiích jsem pracovala jako „baby-sitter“ a „tutor“ v zahraničí. Dále jsem působila v Mateřské škole Orangery jako anglická učitelka. Také jsem vedla kurzy Business English a soukromé kurzy pro veřejnost. Absolvovala jsem povinnou praxi na soukromé psychologické klinice.

Kurzy
CPE – Cambridge certificate, Transakční analýza, Kurz první pomoci, modelování z hlíny

Moje motto
I believe that being a teacher is one of the most beautiful and responsible jobs of all. I have always had a great interest in the development of children. It is amazing to see the curiosity for the wanders of the world in their eyes and to help them learn new knowledge, gain social skills, and develop into confident, unique personalities.

Konzultační hodiny
vždy po předchozí domluvě

Kontakt
meti.kosec@gmail.com
+420 721 099 781

Role externího psychologa

 • náplní práce  psychologa je především pomáhat dětem, které se dostanou do svízelné situace:
  • v oblasti učení (zhoršení prospěchu, neprospěch v některých předmětech, rozhodování při volbě povolání, hledání stylů a strategie učení, apod.)
  • v oblasti chování (vztahy ve třídním kolektivu, vztahy k učitelům, vrstevníkům, rodičům, apod.)
  • příp. v krizových situacích (aktuální selhání), v oblasti nápravné péče u dětí s poruchami chování a učení
 • dále je to pomoc rodičům, kolegům pedagogům, ostatním pracovníkům školy
 • školní psycholog spolupracuje s odborníky příbuzných profesí – kolegy školními psychology, lékaři, klinickými psychology, klinickými logopedy, psychiatry, sociálními pracovníky, speciálními pedagogy, apod.