Organizace školního roku 2023 / 2024

Prázdniny7
Volné dny mimo školní prázdniny7
Úvodní třídní schůzky7
 • Podzimní:  26. – 29. 10. 2023 (ČT – NE)
 • Vánoční: 22. 12. 2023 – 2. 1. 2024 (ČT – ÚT)
 • Pololetní: 2. 2. 2024 (PÁ)
 • Jarní: 12. – 18. 2. 2024 (PO – NE)
 • Velikonoční: 28. 3. – 1. 4. 2024 (ČT – PO)
 • Hlavní: 29. 6. – 1. 9. 2024 (PO – NE)
 • Volné dny v ZŠ (tzv. ředitelské volno)
  • 29. 9. 2023 (PÁ)
  • 22. 12. 2023 (PÁ)
  • 6. – 7. 5. 2024 (PO – ÚT)
 • Den české státnosti – sv. Václav: 28. 9. 2023 (ČT)
 • Den vzniku samostatného čs. státu: 28. 10. 2023 (SO)
 • Den boje za svobodu a demokracii: 17. 11. 2023 (PÁ)
 • Velký pátek: 29. 3. 2024 (PÁ)
 • Velikonoční pondělí: 1. 4. 2024  (PO)
 • Svátek práce:  1. 5. 2024 (ST)
 • Den vítězství: 8. 5. 2024 (ST)
 • 1.ročník – 4. 9. 2023 (PO) – 11:00 – 12:00
 • 2. ročník –  5. 9. 2023 (ÚT) – 16:00 – 17:00
 • 3. ročník –  5. 9. 2023 (ÚT) – 16:00 – 17:00
 • 4. ročník –  6. 9. 2023 (ST) – 16:00 – 17:00
 • 5. ročník – 6. 9. 2023 (ST) – 16:00 – 17:00
Začátky a konce pololetí7
Zápis do 1. ročníku7
 • Začátek školního roku: 4. 9. 2023 (PO)
 • Ukončení hodnocení výsledků vzdělávání za 1. pololetí: 12. 1. 2024 (PÁ)
 • Ukončení 1. pololetí; vydání vysvědčení za 1. pololetí: 31. 1. 2024 (ST)
 • Ukončení hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí: 14. 6. 2023 (PÁ)
 • Ukončení školního roku, vydání vysvědčení za 2. pololetí: 28. 6. 2024 (PÁ)
 • 1. kolo zápisu: 8. 4. 2024 (PO – 15:00 – 17:00)
 • 2. kolo zápisu: 9. 4. 2024 (ÚT – 15:00 – 17:00)
 • 3. kolo zápisu: 10. 4. 2024 (ST – 15:00 – 17:00)
Akce školy – společné7
 • Zahájení školního roku a slavnostní otevření školy: 4.9. 2023 (PO)
 • Plavecká škola: 11. – 15. 9. 2023 (PO – PÁ)
 • Halloweenský den: 31. 10. 2023 (ÚT)
 • Halloween workshop s rodiči: 31. 10. 2023 (ÚT) – 17:00 – 18:30
 • Thanksgiving Day : 23. 11. 2023
 • Adventní dílny s rodiči: 30. 11. 2023 (ČT) 17:00 – 18:30
 • Mikuláš : 5. 12. 2023 (ÚT)
 • Vánoční besídka pro rodiče: 19. 12. 2023 (ÚT)
 • Vánoce na třídě, dárečkování: 20. 12. 2023 (ST)
 • Tři králové: 5. 1. 2024 (PÁ)
 • Masopust s družinou: 13. 2. 2024 (ÚT)
 • St. Patrick’s Day: 15. 3. 2024 (PÁ)
 • Velikonoční dílny s rodiči: 26. 3. 2024 (ÚT) 17:00 – 18:30
 • Earth Day: 22. 4. 2024 (PO)
 • Čarodějnice: 30. 4. 2024 (ÚT)
 • Den matek – aktivity ve třídě: v týdnu 9. – 10. 5. 2023 (DM 12. 5. – NE) – VV dárečky
 • Africa Day: 24. 5. 2024 (PÁ)
 • Den dětí s družinou: 30. 5. 2024 (ČT)
 • Den otců – aktivity ve třídě: 10. – 14. 6. 2024 (DO 16. 6. – NE) – VV dárečky
 • Rodinný piknik: 15. 5. 2024 (ST) 16:00 – 18:00
 • International Day??: červen – začátek? (projekt, food festival)
 • Spelling Bee: červen (termín bude určen AJ týmem)
 • Škola v přírodě : 17. – 21. 6. 2024 (PO – PÁ)
 • Grade 5 Graduation Ceremony: 24. 6. 2024 (PO)
 • Závěrečná akademie : 27. 6. (ČT)