Náš tým

Naše základní škola Orangery poskytuje moderní formu vzdělávání pro žáky 1. – 5. třídy ZŠ, které je rozšířené o intenzivní výuku anglického jazyka rodilými mluvčími formou tandemové výuky, kdy je anglický učitel přítomen celému vyučování během dne (více zde). Vytváříme příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém podporujeme přirozenou potřebu dětí objevovat, učit se a poznávat svět.

Managment

Ing. Romana Falge Vondalová
Zakladatelka a majitelka
Mgr. Sylva Slabihoudková, Ph.D.
Ředitelka školy
Mgr. Barbora Honzíková
Zástupkyně ředitele, učitelka 2. ročníku, metodik prevence

Administrativa

Lenka Macurová
asistentka ředitelky školy
Hanka Švamberková
asistentka majitelky školy, koordinátor DVPP, člen týmu preventistů
Meti Kosec
externí psycholog, člen týmu preventistů

Učitelé a vychovatelé

Michaela Červená
učitelka 1. ročníku
Veronika Ivánková
učitelka 3. ročníku
Kamila Sokolíková
učitelka 4. ročníku, výchovný poradce
Michaela Steinbruckerová
učitelka 5. třídy
Cheyenne Bellamy
anglická učitelka 1. ročníku
Patrick Butler
anglický učitel 2. ročníku
Austin Betz
anglický učitel 4. ročníku
Jixie Molapo
anglický učitel 5. ročníku
Barbora Novotná
vychovatelka 1. ročníku
Michaela Horčíková
vychovatelka 2. ročníku
Petra Šudomová
vychovateka ranní družiny 2. třída
Lucie Ismail
vychovatelka 3. ročníku
Linda Seidlemannová
vychovatelka 4. a 5. ročníku

Support

Veronika Brabcová
výdej stravy a úklid školy