Škola pro život v 21. století

Jsme základní škola s výukou v anglickém jazyce

Q

Zápisy

Letos se bude otevírat jedna první třída pro 18 žáků. Zápisy do ní budou probíhat 8., 9. a  10. dubna 2024.

 Budeme se na vás těšit!

Systém pro registraci k zápisu bude spuštěn 6. března 2024.

Základní škola Orangery

Tandemová, česko – anglická forma výuky

Naše základní škola Orangery poskytuje moderní formu vzdělávání pro žáky 1. – 5. třídy ZŠ, které je rozšířené o intenzivní výuku anglického jazyka rodilými mluvčími formou tandemové výuky, kdy je anglický učitel přítomen celému vyučování během dne.

Vytváříme příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém podporujeme přirozenou potřebu dětí objevovat, učit se a poznávat svět. Klademe důraz nejen na vysokou úroveň znalostí, ale pomáháme dětem rozvíjet i jejich dovednosti, které jim mohou pomoci prožít šťastný a naplněný život.

Co vám v Orangery nabízíme

rodinná atmosféra  |  profesionálí přístup

Intenzivní výuka anglického jazyka

Rozvoj sociálních dovedností

Individuální přístup

Podpora přípravy na vyšší stupeň vzdělání

Bezpečné a příjemné prostředí

Školní družina a zájmové kroužky

Spolupráce s rodiči

O naší paní majitelce

Dostala jsem za úkol napsat pár slov o naší paní majitelce Romaně Falge Vondalové z pohledu zaměstnance.

Romanka, to je duše, srdce i hlava celé školy. Úspěšná, inspirativní žena, která vyslechne každého, kdo chce být slyšen a dobrý člověk disponující povahou, která ji neustále nutí budovat a neustrnout. Neustrnout v životě, v seberozvoji, ve vzdělávání a touze rozvíjet nejen sebe, ale i své podnikání.

Když v roce 2008 založila v Dolních Počernicích mateřskou školu se zaměřením na anglický jazyk, asi netušila, že o několik let později bude mít ve firmě Orangery desítky zaměstnanců, přes dvě stovky dětí ve svých školkách, jeslích, dětských skupinách a škole a nespočet spokojených absolventů a jejich rodičů.

Přála bych jí, aby jí všichni z těchto dětí i dospělých přinášeli jen radost, aby děti v Orangery byly spokojené a těšily se k nám a zaměstnanci aby byli hrdí na to, že jsou součástí naší Orangery rodiny a nadále do ní vnášeli svoje individuální osobnosti, nápady a kreativitu.

 

 – Hanka Švamberková

S kým spolupracujeme

Kalendář

plánované akce v naší škole

Nebyla nalezena žádná událost!

Náš tým

Kdo se postará o vaše ratolesti

Mgr. Sylva Slabihoudková, Ph.D.

naše paní ředitelka

Ing. Romana Falge Vondalová

zakladatelka a majitelka

Mgr. Barbora Honzíková

zástupkyně ředitele