Poslední volná místa do 1. a 2. ročníku!

 • česko-anglická výuka i družina
 • malý kolektiv žáků ve třídě
 • přátelská atmosféra
 • moderní škola

Kontaktujte nás, prosím, na tel.: 727 892 885  nebo  603 531 555, případně emailem na: zs@orangery.cz.
Základní škola Orangery je koncipována jako škola 1. stupně (1. - 5. ročník). Rádi bychom byli školou, která zajišťuje vysokou kvalitu vzdělávání, a to nejen v českém jazyce, ale i v jazyce anglickém. Věříme, že plně uspokojíme náročné požadavky všech a budou u nás spokojení nejen rodiče, ale především děti, kterým chceme připravit příjemné prostředí pro poznávání i bezpečnou atmosféru pro sdílení a kamarádství. Děti budou vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti a aktivnímu přístupu k životu. Chceme být školou, kam děti chodí rády.

Výhody, které nabízíme oproti ostatním základním školám:

 • Česko – anglická výuka
 • Spolupráce s rodilým mluvčím
 • Začátek vyučování 9:00 hod
 • Provoz školy včetně družiny 7.30-17.00 hod
 • Malý kolektiv (max. 16 žáků ve třídě)– práce v malých skupinách
 • Individuální přístup k dětem
 • Slovní hodnocení
 • Intenzivní spolupráce s rodiči, informovanost o dění ve škole
 • Škola přizpůsobená dětem
 • Učení modernějšími a osvědčenými metodami (metoda Hejného matematiky a genetická metoda čtení)
 • Činnostní vyučování
 • Důraz na dobrou atmosféru a vztahy
 • Rozvoj sociálních dovedností
 • Kvalitní příprava na vyšší stupeň vzdělání
 • Moderní pomůcky
 • Nové vybavení
 • Prostředí inspirující ke kreativitě
 • Etická a estetická výchova
 • Ekologická, zdravá škola
 • ŠVP šitý na míru
 • Další poskytované služby - školní družina, jídelna, zájmové kroužky, poradenství
 • Pedagogický tým lidí s laskavým osobním a taktním přístupem k dětem