Projekty

Šablony IV Pro ZŠ Orangery 

byl spolufinancován Evropskou unií. 

V rámci projektu Šablony IV pro MŠ Orangery financujeme personální podporu-školního asistenta. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Dále financujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Cíl projektu:  

 • Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.
 • Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy

Registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0003976

Erasmus+ 

Naše základní škola se úspěšně zapojila do programu Erasmus+ s cílem aktivně usilovat o modernizaci vzdělávání, s důrazem na nové pedagogické metody a využívání digitálních technologií. Toto úsilí je v úplné shodě s prioritami Evropské unie, která stále více klade důraz na inovace ve vzdělávání a na potřebu přizpůsobit vzdělávací proces moderním výzvám společnosti.

Různé aktivity v rámci našeho projektu Erasmus+ byly zaměřeny na modernizaci pedagogických metod, zvýšení kooperativního vyučování, propojení vzdělávání s uměním, historií a v kontextu Evropské unie.

Během projektu jsme sbírali cenné zkušenosti ve Finsku a v Itálii. Ve Finsku se naši učitelé zaměřili na moderní pedagogické metody a kooperativní výuku. V Itálii jsme se věnovali propojení vzdělání s uměním a historií. Tyto zahraniční zkušenosti přinesly nové perspektivy do naší výuky a obohatily naše pedagogické dovednosti.

Po skončení projektu jsme se rozhodli sdílet naše získané zkušenosti a znalosti s ostatními pedagogy ve škole. Uspořádali jsme workshopy a ukázkové hodiny, které vedli účastníci projektu. Tím jsme zajistili, že benefity projektu Erasmus+ nezůstanou omezeny pouze na několik jednotlivců, ale budou moci prospět celé školní komunitě. Celkově lze říci, že projekt Erasmus+ přinesl naší škole mnoho výhod a přispěl k našemu neustálému rozvoji a zdokonalení v oblasti vzdělání.

Další projekty

Zdravé děti ve zdravém prostředí (DOT/82/02/001902/2022 )

 • Realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 3. 2023
 • minimalizace rizikového chování
 • podpora pozitivního klimatu ve škole
 • předcházení šikany a závislostního chování
 • prevence syndomu CAN

 

Zdravé děti ve zdravém prostředí (DOT/82/02/001459/2021)

 • Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 3. 2022
 • minimalizace rizikového chování
 • podpora pozitivního klimatu ve škole
 • předcházení šikany a závislostního chování
 • prevence syndomu CAN

 

Šablony III pro ZŠ Orangery  (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018522)   

Realizace: 1.9.2020-31.8.2021

 • Školní asistent
 • Projektový den

 

Školní zahrada ZŠ Orangery ( Registrační číslo projektu: 1190700013)

 Realizace projektu: 2020

 

Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v Základní škole Orangery (CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001512)

 Realizace projektu: 1.9.2019 – 30.6.2020

 • Projektová výuka
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
 • Komunitně osvětová setkávání
 • Volnočasový klub

Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v Základní škole Orangery II (CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001634)
Realizace projektu: 1.9.2020 – 30.6.2022

 • Projektová výuka
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
 • Komunitně osvětová setkávání
 • Volnočasový klub

 

„Šablony pro ZŠ Orangery“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009053)
Realizace projektu: 1.9.2018 – 31.8.2020

 • Personální podpora – školní asistent k dětem ohroženým neúspěchem
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP ICT
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol (stáž)

 

„Šablony pro ZŠ Orangery III „(CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018522)

Realizace projektu: 1.9.2020 – 31.7.2021

 • prsonální podpora – školní asistent
 • Projektový den ve výuce

 

Zdravé děti ve zdravém kolektivu 

 • Realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 3. 2021
 • minimalizace rizikového chování
 • podpora pozitivního klimatu ve škole
 • předcházení šikany a závislostního chování
 • prevence syndomu CAN