T Games

Games 4 Tolerance (zkráceně T-Games) je projekt financovaný z programu Erasmus+.

Tento projekt vniká ve spolupráci partnerských organizací z Bulharska, České Republiky, Řecka, Polska a Rumunska.

Cílem projektu T-Games je přispět v oblasti snížení míry šikany a v oblasti její prevence. Společně vytvoříme jednoduše aplikovatelné a uživatelsky nenáročné nástroje a hry pro vzdělávací instituce,

učitele a vychovatele pracující s dětmi ve věkové skupině 4-10 let.

Náš záměr jebojovat proti rostoucí míře šikany také tím, že vybavíme zájemce potřebnými znalostmi a dovednostmi v oblasti využití herní metodologie.

 

K dosažení cílů projektu vytvoříme tyto tři intelektuální výstupy:

  • Herní metodiku  (Methodology) – pro učitele/vychovatele/trenéry, kteří chtějí vytvářet aktivity na prevenci a deeskalaci šikany nebo kteří se chtějí vzdělat v těchto tématech,
  • Praktickou příručku (Guide) ( pro učitele/rodiče, kteří řeší problém se šikanou nebo chtějí začít s prevencí šikany / deeskalací šikany a zajímá je, jak by k tomu mohli využít hry a herní principy,
  • Databázi her a aktivit a další zdroje zaměřené na prevenci a deeskalaci šikany a facilitaci tohoto tématu.

 

Dokumenty ke stažení