Narodila jsem se v Ostravě. Od útlého věku mě to táhlo k jazykům, proto jsem si ke svému studiu zvolila základní školu s rozšířenou výukou angličtiny, na kterou jsem navázala jazykovým gymnáziem, dále jsem se rozhodla pro studium 1. stupně ZŠ na univerzitě v Olomouci.

Studium na VŠ mi umožnilo cestovat a poznávat jiné kultury a nahlédnout do škol v zahraničí. Zimní semestr ve třetím ročníku jsem strávila v Madridu, kde jsem absolvovala několikaměsíční praxi na soukromé škole. V posledním ročníku jsem měla možnost strávit měsíc v Indonésii, tam jsem navštívila několik základních škol a vyzkoušela jsem si učit v odlišných podmínkách, než jsem byla zvyklá.

Po dokončení studia jsem zůstala dva roky v Olomouci, kde jsem učila třídy páťáků. Další mé kroky směřovaly do Prahy, kde jsem získala svou první zkušenost se soukromou bilingvní školou, zde jsem ocenila především možnost individuálnějšího přístupu k dětem.

Mám ráda turistiku, pobyt v přírodě a amatérsky se věnuji také renovaci nábytku.