Projekty

Zdravé děti ve zdravém prostředí (DOT/82/02/001902/2022 )

 • Realizace projektu: 1. 1. 2022 - 31. 3. 2023
 • minimalizace rizikového chování
 • podpora pozitivního klimatu ve škole
 • předcházení šikany a závislostního chování
 • prevence syndomu CAN

 

Zdravé děti ve zdravém prostředí (DOT/82/02/001459/2021)

 • Realizace projektu: 1. 1. 2021 - 31. 3. 2022
 • minimalizace rizikového chování
 • podpora pozitivního klimatu ve škole
 • předcházení šikany a závislostního chování
 • prevence syndomu CAN

 

Šablony III pro ZŠ Orangery  (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018522)   

Realizace: 1.9.2020-31.8.2021

 • Školní asistent
 • Projektový den


Školní zahrada ZŠ Orangery ( Registrační číslo projektu: 1190700013)

 Realizace projektu: 2020

 

 

Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v Základní škole Orangery (CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001512) 

 Realizace projektu: 1.9.2019 – 30.6.2020

 • Projektová výuka

 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

 • Komunitně osvětová setkávání

 • Volnočasový klub


Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v Základní škole Orangery II (CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001634)
Realizace projektu: 1.9.2020 – 30.6.2022

 • Projektová výuka
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
 • Komunitně osvětová setkávání
 • Volnočasový klub 

 

„Šablony pro ZŠ Orangery“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009053)
Realizace projektu: 1.9.2018 – 31.8.2020

 • Personální podpora – školní asistent k dětem ohroženým neúspěchem
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP ICT
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol (stáž)

 

"Šablony pro ZŠ Orangery III "(CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018522)

Realizace projektu: 1.9.2020 – 31.7.2021

 • prsonální podpora – školní asistent 
 • Projektový den ve výuce

 

Zdravé děti ve zdravém kolektivu 

 • Realizace projektu: 1. 1. 2020 - 31. 3. 2021
 • minimalizace rizikového chování
 • podpora pozitivního klimatu ve škole
 • předcházení šikany a závislostního chování
 • prevence syndomu CAN