Organizace školního roku 2021 / 2022

 

 

PRÁZDNINY

 • Podzimní 27. – 31. 10. 2021 (ST-NE)
 • Vánoční 23. 12. 2021 (ČT) – 2. 1. 2022 (NE)
 • Pololetní 4. 2. 2022 (PÁ)
 • Jarní 14. 3. (PO)– 20. 3. 2022 (NE)
 • Velikonoční 14. 4. 2022(ČT)
 • Hlavní 1. 7. – 31. 8. 2022

VOLNÉ DNY MIMO ŠKOLNÍ PRÁZDNINY

 • Volné dny v ZŠ (tzv. ředitelské volno) 27. 9. 2021 (PO), 25. 10. (PO), 26. 10. 2021 (ÚT), 6. 5. 2022 (PÁ)
 • Den české státnosti – sv. Václav 28. 9. 2021 (ÚT)
 • Den vzniku samostatného čs. státu 28. 10. 2021 (ČT)
 • Den boje za svobodu a demokracii 17. 11. 2021 (ST)
 • Velký pátek 15. 4. 2022 (PÁ)
 • Velikonoční pondělí 18. 4. 2022 (PO)
 • Svátek práce 1. 5. 2022 (NE)
 • Den vítězství 8. 5. 2022 (NE)

 

 

 TŘÍDNÍ SCHŮZKY

KONZULTACE

 • 1. čtvrtletí 8. – 12. 11. 2021 (PO – PÁ) - tripartita
 • 1. pololetí 4. – 7. 1. 2022 (ÚT – PÁ) – jen rodiče
 • 3. čtvrtletí 25. – 29. 4. 2022 (PO – PÁ) - tripartita
 • Závěrečné 6. – 8. 6. 2022 (PO – ST) – jen rodiče

Harmonogram školního roku


ZÁŘÍ

1. 9. (středa) Začátek školního roku 2021/2022

1. 9.  Úvodní třídní schůzky 1. ročníku

7. 9. Úvodní třídní schůzky 2. ročníku

8. 9. Úvodní třídní schůzky 3. ročníku

6. 9. Úvodní třídní schůzky 4. ročníku

9. 9. Úvodní třídní schůzky 5. ročníku

27. 9. (pondělí) ředitelské volno

28. 9. (úterý) Den české státnosti

 

ŘÍJEN

25. a 26. 10. (úterý, středa) ředitelské volno

Halloweenský den

28. 10. (čtvrtek) Den vzniku samostatného Československého státu

27. - 31. 10. (středa - neděle) – Podzimní prázdniny

 

LISTOPAD

Den ukázkové výuky MAT 1. ročník

Den ukázkové výuky AJ 2. ročník

Den ukázkové výuky AJ 3. ročník

Den ukázkové výuky AJ 4. ročník

Den ukázkové výuky DRUŽINA

Školohraní

1. 11. - 5. 11. 2021 (pondělí - pátek) Plavecká škola 2. - 5. ročník

8. 11. - 12. 11. (pondělí - pátek) Konzultace / tripartita

17. 11. (středa) Den boje za svobodu a demokracii

Vánoční adventní dílny 

 

PROSINEC

Den ukázkové výuky PRV 1. ročník

Den ukázkové výuky AJ 5. ročník

Dárečkování

Školohraní

Vánoční besídka

23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 (čtvrtek- neděle) Vánoční prázdniny 

 

LEDEN

Den ukázkové výuky PRV 1. ročník

Den ukázkové výuky MAT 2. ročník

Den ukázkové výuky MAT 3. ročník

5. 1. - 7. 1. (pondělí - středa) Konzultace

14. 1. (pátek) Ukončení hodnocení výsledků vzdělávání za I. pololetí

31. 1. (pátek) Ukončení I. pololetí; vydání vysvědčení za I. pololetí 


ÚNOR

Den ukázkové výuky MAT 1. ročník

4. 2. (pátek) Pololetní prázdniny

Školohraní

Masopust

 

BŘEZEN

Den ukázkové výuky AJ 1. ročník

Den ukázkové výuky DRUŽINA

Školohraní

14. 3 - 20. 3. (pondělí - neděle) Jarní prázdniny

Velikonoční dílny

 

DUBEN

Školohraní

14. 4. (čtvrtek) Velikonoční prázdniny

15. 4. (pátek) Velký pátek

18. 4. (pondělí) Velikonoční podnělí

4. 4. (pondělí) Zápis do 1. ročníku

4. 4. (úterý) Zápis do 1. ročníku

6. 4. (středa) Zápis do 1. ročníku

25. - 29. 4. (pondělí - pátek) Konzultace/tripartita 

Čarodějnický den

 

KVĚTEN

Den ukázkové výuky PRV 2. ročník

Den ukázkové výuky PRV 3. ročník

1. 5. (neděle) Svátek práce

6.5. (pátek) ředitelské volno

8. 5. (neděle) Den vítězství

Malá technická univerzita 1. + 2. ročník

Den rodiny

 

ČERVEN

Vernisáž

6. 6. - 8. 6. (pondělí - středa) Konzultace

17. 6. (pátek) Ukončení hodnocení výsledků za II. pololetí

21. 6. (úterý) Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

30. 6. (čtvrtek) Školní akademie, vydávání vysvědčení za II. pololetí

 

ČEVRENEC

1.7. - 31.8. - Letní prázdniny