O nás

Videa o naší škole

 

                   

 

Základní škola Orangery nabízí vzdělání 1. stupně ZŠ rozšířené o výuku anglického jazyka rodilými mluvčími. Zaměřujeme se na uspokojení požadavků všech - žáků i jejich rodičů. Ve spolupráci s odborníky zajišťujeme svým žákům příjemné a bezpečné prostředí nejen pro poznávání a učení se, ale také pro navazování přátelství s vrstevníky. Vedeme žáky k samostatnosti, odpovědnému chování a aktivnímu přístupu k životu. Věříme, že si příprava na fungování ve společnosti zaslouží stejnou pozornost, jako výuka anglického jazyka.

Koncepce školy:

  • Formativní a slovní hodnocení

- průběžné i závěrečné

  • Česko – anglická výuka

- tandemová spolupráce vyučujících na přípravě vzdělávacího programu

  • Preventivní programy pro žáky

- individuální i skupinové programy

- zvýšená citlivost k vzájemným vztahům

- důraz na nácvik řešení složitých situací v bezpečném prostředí

  • Angličtina a její zařazení do běžného dne

- každodenní spolupráce s rodilými mluvčími
- zaměření na porozumění a užití jazyka
- výuka čtení i psaní (Jolly Phonics)
- odpolední kluby či družina v AJ
- příprava na jazykové zkoušky (YLE)

  • Výuka matematiky Hejného metodou
  • Genetická metoda čtení v 1. ročníku
  • Kvality našich pedagogů

- individuální přístup k žákům
- kreativita při přípravě činnostního vyučování
- schopnost vytvářet přátelské a vstřícné prostředí třídy i školy

  • Škola otevřená rodičům a rodinám

- společné odpolední aktivity
- pravidelná komunikace

  • Provoz školy

- ranní družina od 7:30
- začátek vyučování v 9:00,
- odpolední družina do 17:00
- odpolední zájmové kroužky

  • Ekologická a zdravá škola

- stravování
- školní zahrada
- aktivity podporující uvědomělost vůči přírodě