Zápis do 1. ročníku školního roku 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 škola přijímá 16 žáků k plnění povinné školní docházky. 


VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZŠ ORANGERY

Zveřejněno: 22. 4. 2022


Registrační číslo dítěte

Rozhodnutí školy

LQDOQ

PŘIJAT

CZ9A1

PŘIJAT

42U3H

PŘIJAT

JO67R

PŘIJAT

JAKM1

PŘIJAT

XY6DL

PŘIJAT

MR9GT

PŘIJAT

PPOKY

PŘIJAT

XI2M8

PŘIJAT

Z58D2

PŘIJAT

M4UXE

PŘIJAT

0MV62

PŘIJAT

79CWU

PŘIJAT

VQSGH

PŘIJAT

RUE6J

PŘIJAT

1II9Z

PŘIJAT

 

 

Registrační číslo dítěte

Náhradníci

 

P33X5

NEPŘIJAT (1. náhradník) 

A08RO

NEPŘIJAT (2. náhradník)

DPGOF

NEPŘIJAT (3. náhradník)

HIJN5

NEPŘIJAT (4. náhradník)

7K8LE

NEPŘIJAT (5. náhradník)  

GB708

NEPŘIJAT (6. náhradník)

0B7RE

NEPŘIJAT (7. náhradník)

5CZ5C

NEPŘIJAT (8. náhradník)  

SY1AQ

NEPŘIJAT (9. náhradník)  

XNWM2

NEPŘIJAT (10. náhradník)  

2NOLY

NEPŘIJAT (11. náhradník)

GAOTA

NEPŘIJAT (12. náhradník)

GCY9G

NEPŘIJAT (13. náhradník)

J2G31

NEPŘIJAT (14. náhradník)

TYI4J

NEPŘIJAT (15. náhradník)

BX6ZN

NEPŘIJAT (16. náhradník)

EYG6Q

NEPŘIJAT (17. náhradník)

PV1ZO

NEPŘIJAT (18. náhradník)


Do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 byli přijati všichni budoucí prvňáčci, kteří jsou výše uvedeni pod registračním číslem.

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění.

 

 • Rozhodnutí o přijetí bude k vyzvednutí u ředitelky školy (v budově školy Národních hrdinů 81) ve dnech 25. 4. – 29. 4. 2022 v rozmezí od 14:00 – 16:30 hodin.
 • Zákonní zástupci přijatých dětí byli e-mailem vyzváni k podpisu smlouvy ke vzdělávání v ZŠ Orangery. (Rezervace termínu osobní schůzky probíhá online viz. informační email.) Pokud tak neučiní do 29. 4. 2022 včetně, budou osloveni zákonní zástupci dětí umístěných na pozici náhradníků.
 • Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v úterý dne 21. 6. 2022 od 16:00 hod. v budově ZŠ Orangery (Národních hrdinů 312).

 


Zápis do 1. ročníku - elektronická přihláška

Registrovat k zápisu se budete moci od 11.03.2022 10:00 do 03.04.2022 12:00.
Tento formulář slouží k nastavení elektronické přihlášky k zápisu, která je pro Vaši školu dostupná zde

 

Termíny online workshopů:

16:00 - 17:00

 • 17. 2. 2022 (čtvrtek)
 • 10. 3. 2022 (čtvrtek)

Na worshopy se, prosím, nahlaste emailem, neboť kapacita je omezena.

Program workshopů obou termínů je shodný. 

 

Termíny zápisů pro školní rok 2023/2024:

Zápisy do 1. ročníku se v letošním školním roce budou konat prezenčně. 

14:00 - 17:00

 • 3. 4. 2023 (pondělí)
 • 4. 4. 2023 (úterý)
 • 5. 4. 2023 (středa)

Na zápis bude nutné provést online rezervaci. Rezervační systém bude spuštěn v průběhu měsíce března.

Po provedení online rezervace obdržíte automaticky potvrzující email s podrobnými informacemi.

O přijetí nerozhoduje datum absolvování zápisu.


Co bude potřeba k zápisu:

 • přezůvky pro předškoláka
 • jeden doklad totožnosti
 • kopii rodného listu dítěte + souhlas se zpracováním kopie rodného listu (ke stažení)
 • všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte (např. posudek od pediatra nebo lékaře specialisty/ zprávu z pedagogicko-psychologické poradny apod.) 

Přednostně budou přijímány děti, které splňují tato kriteria:

 • Dítě, jehož sourozenec v době zápisu navštěvuje ZŠ Orangery, s.r.o.
 • Dítě, jehož rodiče souhlasí s hodnotami a pedagogickými zásadami ZŠ Orangery, s.r.o.

Seznámení se s vizí školy (hodnoty a pedagogické zásady ZŠ Orangery, s. r. o.) proběhne v průběhu zápisu Vašeho dítěte.

V případě vyššího zájmu, než je kapacita školy, rozhoduje o přijetí los.

 

O přijetí nerozhoduje bydliště žáka, náboženská či kulturní příslušnost, zdravotní handicap ani úroveň znalosti anglického jazyka.

Rozhodnutí o přijetí schvalují jednatelka a ředitelka školy.

 

Důležité termíny:

 

 • 17. 3. - 15. 4. 2022 Podání  přihlášky k základnímu vzdělávání

Doručit vedení školy některým z těchto způsobů:

 1. Do datové schránky školy: 7br3s36
 2. E-mailem na adresu: reditelka-zs@orangery.cz, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!)
 3. Poštou na adresu školy (Národních hrdinů 81)
 4. Osobním podáním do poštovní schránky školy umístěné u vchodu do budovy ZŠ Orangery (Národních hrdinů 81)

Po vyplnění elektronické přihlášky bude systémem přiděleno registrační číslo pro potřeby zveřejnění rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k základnímu vzdělávání a bude automaticky odesláno na uvedený email zákonného zástupce.

 • 22. 4. 2022 Zveřejnění seznamu přijatých žáků na webových stranách školy a u vchodů do budov škol (Národních hrdinů 312 i Národních hrdinů 81) 

 

 • 25. 4. 2022 - 29. 4. 2022; 14:00 – 17:00 podpis smlouvy

Zákonní zástupci se osobně dostaví do budovy školy (ZŠ Orangery, s.r.o., Národních hrdinů 81, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice) a přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz k podpisu převzetí ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2022/2023 a podpisu SMLOUVY O VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ ORANGERY.

 • 21. 6. 2022 Schůzka budoucích prvňáčků pro školní rok 2022/2023  

 

Seznámení se s vizí školy (hodnoty a pedagogické zásady ZŠ Orangery, s. r. o.) proběhne nejpozději v průběhu zápisu Vašeho dítěte.