Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ Orangery, s.r.o. pro školní rok 2019/2020

Zápisy se budou konat v budově ZŠ Orangery, Národních hrdinů 312, Praha 9 – Dolní Počernice, vždy od 15.00 do 18.00 hodin:

 

  • 2. 4. 2019 (úterý)
  • 4. 4. 2019 (čtvrtek)

 

Dostavte se prosím minimálně půl hodiny před uvedeným konečným časem.

V rámci zápisu proběhne rozhovor se zákonným zástupcem, rozhovor s dítětem a ověření školní připravenosti. Předpokládaná délka zápisu je 30 min.
K zápisu budete potřebovat rodný list dítěte a občanský průkaz. Budeme ověřovat, zda dítě dovršilo stanovený věk a zda za dítě u zápisu jedná oprávněná osoba. Pro dítě vezměte přezůvky. Děkujeme.

Do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 bude přijímáno 13 dětí.

O přijetí dítěte ke vzdělávání rozhoduje jednatelka a ředitelka školy na základě kritérií s ohledem na kapacitu školy.

1. kritérium: Dítě navštěvující v době zápisu MŠ Orangery, s.r.o.
2. kritérium: Dítě, jehož sourozenec navštěvuje jesle, MŠ nebo ZŠ Orangery, s.r.o.
3. kritérium: Dítě zaměstnanců společnosti Orangery, s.r.o.
4. kritérium: Dítě, jehož zákonný zástupce se účastnil ukázek výuky a zároveň projevil předběžný zájem o zápis dítěte ke vzdělávání na naší škole (viz. pořadník).

Nelze-li dítě vybrat podle kritérií, rozhoduje los (komise-školská rada)!

 

Na shledanou u zápisu!

Ing. Romana Falge Vondalová, 
jednatelka školy

Mgr. Sylva Slabihoudková,
Ph.D., ředitelka školy 

Dni ukázkové výuky

1. ukázková hodina Matematika – 1. ročník

23.11.2018 (PÁ) – 9:00 hod.

2. ukázková hodina Matematika – 2. ročník

23.11.2018 (PÁ) – 10:00 hod.

3. ukázková hodina Angličtina – 1. ročník

11.12.2018 (ÚT) – 9:00 hod.

4. ukázková hodina Angličtina – 2. ročník

12.12.2018 (ST) – 11:00 hod.

5. ukázková hodina Matematika – 1. ročník

14.1.2019 (PO) – 10:00 hod.

6. ukázková hodina Angličtina – 1. ročník

8.2.2019 (PÁ) – 11:00 hod.

7. ukázková hodina Matematika – 2. ročník

20.3.2019 (ST) – 9:00 hod.

8. ukázková hodina Matematika – 1. ročník

20.3.2019 (ST) – 10:00 hod.