Výsledky zápisu do 1. ročníku 2019/2020

 

Rozhodnutí o přijetí je k vyzvednutí ve škole ve dnech 6., 7., 9. a 10. května 2019 v době od 8:45 – 15:00 hod nebo po telefonické domluvě. V tomto týdnu také prosíme o předání podepsané smlouvy oběma zákonnými zástupci. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno poštou.

Registrační číslo dítěte

Rozhodnutí školy

11

PŘIJAT

12

PŘIJAT

13

PŘIJAT

14

PŘIJAT

15

PŘIJAT

16

PŘIJAT

17

PŘIJAT

18

PŘIJAT

19

NEPŘIJAT (1. NÁHRADNÍK)

20

PŘIJAT

21

PŘIJAT

22

PŘIJAT

23

PŘIJAT

24

NEPŘIJAT (3. NÁHRADNÍK)

25

PŘIJAT

26

NEPŘIJAT (2. NÁHRADNÍK)


 

O přijetí dítěte ke vzdělávání rozhoduje jednatelka a ředitelka školy na základě kritérií s ohledem na kapacitu školy.

1. kritérium: Dítě navštěvující v době zápisu MŠ Orangery, s.r.o.
2. kritérium: Dítě, jehož sourozenec navštěvuje jesle, MŠ nebo ZŠ Orangery, s.r.o.
3. kritérium: Dítě zaměstnanců společnosti Orangery, s.r.o.
4. kritérium: Dítě, jehož zákonný zástupce se účastnil ukázek výuky a zároveň projevil předběžný zájem o zápis dítěte ke vzdělávání na naší škole (viz. pořadník).

Nelze-li dítě vybrat podle kritérií, rozhoduje los (komise-školská rada)!

 

Na shledanou u zápisu!

Ing. Romana Falge Vondalová, 
jednatelka školy

Mgr. Sylva Slabihoudková,
Ph.D., ředitelka školy 

Dni ukázkové výuky

1. ukázková hodina Matematika – 1. ročník

23.11.2018 (PÁ) – 9:00 hod.

2. ukázková hodina Matematika – 2. ročník

23.11.2018 (PÁ) – 10:00 hod.

3. ukázková hodina Angličtina – 1. ročník

11.12.2018 (ÚT) – 9:00 hod.

4. ukázková hodina Angličtina – 2. ročník

12.12.2018 (ST) – 11:00 hod.

5. ukázková hodina Matematika – 1. ročník

14.1.2019 (PO) – 10:00 hod.

6. ukázková hodina Angličtina – 1. ročník

8.2.2019 (PÁ) – 11:00 hod.

7. ukázková hodina Matematika – 2. ročník

20.3.2019 (ST) – 9:00 hod.

8. ukázková hodina Matematika – 1. ročník

20.3.2019 (ST) – 10:00 hod.