Výchovný poradce

Mgr. Sylva Slabihoudková, Ph.D.

Mgr. Sylva Slabihoudková, Ph.D.

Ředitelka | Třídní učitelka 1. ročníku | Výchovný poradce

 • Vzdělání – po složení maturitní zkoušky na Slovanském gymnáziu v Olomouci jsem vystudovala magisterský obor „Učitelství pro 1. stupeň ZŠ" na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na stejné univerzitě jsem pak následně pokračovala v doktorandském studijním programu oboru Pedagogika, které jsem završila úspěšnou zkouškou a získala tak akademický titul „doctor" ve zkratce Ph.D.
 • Praxe – Od roku 2006 jsem postupně působila na 3 pražských základních školách jako učitelka pro 1. stupeň ZŠ a angličtiny. Od roku 2013 jsem navíc zastávala funkci koordinátorky a vedoucí bilingvního programu na ZŠ. Od července roku 2017 vykonávám pozici ředitelky na ZŠ Orangery.
 • Kurzy – Inkluze, Kurz první pomoci, Škola hrou, Tvořivá škola, Tvorba didaktických testů a jejich vyhodnocení, Práce s interaktivní tabulí, státnicový kurz z AJ, Cambridge English Exams, MEJA – kurz AJ, Kurz keramiky
 • Motto: "Neučíme se pro školu, ale pro život." (Lucius Annaeus Seneca)

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:40-13:40 hod po telefonické domluvě.
Kontakt: reditelka-zs@orangery.cz, tel.603531555 

Role výchovného poradce

 • pomáhá při zajišťování vzdělávání dětí se SVP (specifické vzdělávací potřeby, poruchy učení, poruchy chování, žáci nadaní, žáci sociálně znevýhodnění apod.)
 • pomáhá při zajišťování vzdělávání žáků – cizinců
 • koordinuje tvorbu individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se SVP – organizační, metodická, evaluační činnost
 • koordinuje tvorbu individuálního výchovného plánu pro žáky s poruchami chování – organizační, metodická, evaluační činnost
 • zpracovává a neustále inovuje agendu všech žáků se SVP
 • informuje rodiče a žáky o přijímacích kritériích na střední školy a víceletá gymnázia
 • individuálně i skupinově pracuje se žáky s různými vzdělávacími, ale i vztahovými problémy