Výchovný poradce

Mgr. Zuzana Nevědělová

Mgr. Zuzana Nevědělová

Výchovný poradce

 

V Orangery působím od července 2014 

Pocházím z Humenného. V Prešově jsem vystudovala univerzitu, na které jsem získala magisterský titul v oboru Anglický jazyk a literatura a Občanská výchova. V rámci studia jsem absolvovala praxe a stáže na různých typech a stupních škol.

Jsem kreativní, dynamická a hravá, a proto moc ráda pracuji s dětmi. Ráda s nimi vymýšlím různé hry a divadelní aktivity.

Mezi mé záliby patří divadlo (i aktivně), sporty, četba a cestování.

Jsem si vědoma náročnosti a zodpovědnosti práce s dětmi, ale vím, že při jejím zodpovědném odvedení mi přináší pocity radosti a naplnění.

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:40-13:40 hod po telefonické domluvě.
Kontakt: reditelka-zs@orangery.cz, tel.603531555 

Role výchovného poradce

  • pomáhá při zajišťování vzdělávání dětí se SVP (specifické vzdělávací potřeby, poruchy učení, poruchy chování, žáci nadaní, žáci sociálně znevýhodnění apod.)
  • pomáhá při zajišťování vzdělávání žáků – cizinců
  • koordinuje tvorbu individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se SVP – organizační, metodická, evaluační činnost
  • koordinuje tvorbu individuálního výchovného plánu pro žáky s poruchami chování – organizační, metodická, evaluační činnost
  • zpracovává a neustále inovuje agendu všech žáků se SVP
  • informuje rodiče a žáky o přijímacích kritériích na střední školy a víceletá gymnázia
  • individuálně i skupinově pracuje se žáky s různými vzdělávacími, ale i vztahovými problémy