Výchovný poradce

Mgr. Hana Pfeiferová

Mgr. Hana Pfeiferová

ředitelka školy, výchovný poradce/speciální pedagog

  • Na profilu pracujeme ;o) 

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:40-13:40 hod po předchozí domluvě.

 

Role výchovného poradce

  • pomáhá při zajišťování vzdělávání dětí se SVP (specifické vzdělávací potřeby, poruchy učení, poruchy chování, žáci nadaní, žáci sociálně znevýhodnění apod.)
  • pomáhá při zajišťování vzdělávání žáků – cizinců
  • koordinuje tvorbu individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se SVP – organizační, metodická, evaluační činnost
  • koordinuje tvorbu individuálního výchovného plánu pro žáky s poruchami chování – organizační, metodická, evaluační činnost
  • zpracovává a neustále inovuje agendu všech žáků se SVP
  • informuje rodiče a žáky o přijímacích kritériích na střední školy a víceletá gymnázia
  • individuálně i skupinově pracuje se žáky s různými vzdělávacími, ale i vztahovými problémy