Personální obsazení

Mgr. Sylva Slabihoudková, Ph.D.

Mgr. Sylva Slabihoudková, Ph.D.

Ředitelka | Třídní učitelka 1. ročníku 

 • Vzdělání – po složení maturitní zkoušky na Slovanském gymnáziu v Olomouci jsem vystudovala magisterský obor „Učitelství pro 1. stupeň ZŠ" na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na stejné univerzitě jsem pak následně pokračovala v doktorandském studijním programu oboru Pedagogika, které jsem završila úspěšnou zkouškou a získala tak akademický titul „doctor" ve zkratce Ph.D.
 • Praxe – Od roku 2006 jsem postupně působila na 3 pražských základních školách jako učitelka pro 1. stupeň ZŠ a angličtiny. Od roku 2013 jsem navíc zastávala funkci koordinátorky a vedoucí bilingvního programu na ZŠ. Od července roku 2017 vykonávám pozici ředitelky na ZŠ Orangery.
 • Kurzy – Inkluze, Kurz první pomoci, Škola hrou, Tvořivá škola, Tvorba didaktických testů a jejich vyhodnocení, Práce s interaktivní tabulí, státnicový kurz z AJ, Cambridge English Exams, MEJA – kurz AJ, Kurz keramiky
 • Motto: "Neučíme se pro školu, ale pro život." (Lucius Annaeus Seneca)
Mgr. Barbora Honzíková

Mgr. Barbora Honzíková

Třídní učitelka 2. ročníku | Metodik prevence

 • Vzdělání: Po složení maturitní zkoušky v rodném Vimperku jsem se přesunula do centra České Republiky, abych dosáhla magisterského titulu na Karlově Univerzitě a stala se učitelkou pro první stupeň základní školy se specializací Dramatická výchova. 
 • Praxe: Již během studií jsem mimo povinných praxí pracovala jako učitelka v 5. třídě PJZŠ Horáčkova a zároveň jako lektorka DV v Hobby centru Prahy 4. Po návratu z ročního pobytu ve Francii jsem se vrátila do stejné školy, tentokrát ke čtvrťákům. Do páté třídy jsem s nimi ovšem nepostoupila, neboť se naskytla možnost opět odjet do Francie. Před odjezdem jsem několik měsíců pracovala jako učitelka v anglické mateřské školce Kinder garten, kde jsem vedla i kurzy DV. Po návratu jsem pracovala v MC a RK Veselý čertík nejen jako lektorka DV a různých kurzů pro miminka i batolátka, ale také jako učitelka přípravky na mateřskou školku „Krůček do školky".
 • Kurzy: Kurz "Tvořivá škola" (Tvořivé metody pro čtení a psaní); kurz metody „Step by step"; první pomoc u dětí (Český červený kříž); vzdělávací program „Divadlo pro děti" (Asteria); vzdělávací program efektivního rodičovství pro rodiče; kurz francouzštiny B1; kurz francouzštiny -DELF A2.2.
 • Motto: Jediné chování, které mohu změnit, je moje vlastní. 
Ing. Romana Falge Vondalová

Ing. Romana Falge Vondalová

Majitelka a zřizovatelka

 • vzdělání: Inženýrské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze a poté pětiletý výcvik psychoterapie pod záštitou České lékařské společnosti J.E. Purkyně
 • praxe: Roku 2008 jsem se pustila do rekonstrukce budovy Orangerie a téhož roku otevřela anglicko-českou mateřskou školu Orangery, roku 2010 jsem otevřela OrangeryClub - družina, roku 2012 jsem otevřela anglickou školku v Dejvicích a roku 2016 jesličky Orangery. Nyní roku 2017 otevírám i základní školu Orangery spolu s družinou OrangeClub.
 • kurzy: cyklus seminářů pro vedoucí pracovníky základních a středních škol
 • motto: "Zvídavost je úrodnou půdou, z níž vyrůstá moudrost"
Mgr. et MgA. Petra Staňková Lorentzon, B.B.A

Mgr. et MgA. Petra Staňková Lorentzon, B.B.A

Externí lektorka výtvarného umění

 • Pracuji pro Švédské ministerstvo školství ve Stockholmu, kde se zabývám otázkami pedagogiky a integrace. Od roku 2000 působím také jako nezávislý umělecká kurátorka a umělecká pedagožka.
 • V předchozích letech jsem pracovala v kulturním sponzoringu, ve Švédsku jsem spolupracovala s Moderna Museet ve Stockholmu a na Maltě jsem pracovala v rámci projektu Evropské Unie.
 • Jsem absolventkou Lynn University USA, Karlovy University v Praze a titul historičky dějin umění, umělecké kurátorky a umělecké pedagožky jsme získala na Stockholmské universitě.
 • Žiji v Praze a ve Stockholmu. 
Zuzana Tkadlecová

Zuzana Tkadlecová

Vychovatelka ŠD

Vzdělání: v Kroměříži jsem vystudovala střední pedagogickou školu v oboru předškolní a
mimoškolní pedagogika.

Praxe: po dokončení a v průběhu střední školy jsem pracovala jako aupair v Londýně a New
Forestu, později jsem si našla práci v mateřské škole v Plymouth a vyzkoušela jsem i úplně jiné
odvětví abych se ujistila, že je práce s dětmi ta pravá. Pracovala jsem jako recepční u Jamieho
Olivera, v Lushi dělala manažerku a v několika kavárnách baristku. Po čtyřech letech v zahraničí
jsem se rozhodla odstěhovat zpět domů, využít angličtinu a svoje nadšení pro práci s dětmi.

Kurzy: kurz pokročilé angličtiny, Montessori kurz 

Mgr. Zuzana Nevědělová

Mgr. Zuzana Nevědělová

Výchovný poradce

 

V Orangery působím od července 2014 

Pocházím z Humenného. V Prešově jsem vystudovala univerzitu, na které jsem získala magisterský titul v oboru Anglický jazyk a literatura a Občanská výchova. V rámci studia jsem absolvovala praxe a stáže na různých typech a stupních škol.

Jsem kreativní, dynamická a hravá, a proto moc ráda pracuji s dětmi. Ráda s nimi vymýšlím různé hry a divadelní aktivity.

Mezi mé záliby patří divadlo (i aktivně), sporty, četba a cestování.

Jsem si vědoma náročnosti a zodpovědnosti práce s dětmi, ale vím, že při jejím zodpovědném odvedení mi přináší pocity radosti a naplnění.