Personální obsazení

Ing. Romana Falge Vondalová

Ing. Romana Falge Vondalová

Majitelka a zřizovatelka


 • Vzdělání: Po ukončení inženýrského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze jsem se věnovala podnikatelských aktivitám. V roce 2003 jsem nastoupila na 5letý výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii pod záštitou České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně.
 • Praxe: V roce 2008 jsem se s nadšením pustila do projektu rekonstruování budovy zámecké orangerie v dolnopočernickém parku. Téhož roku zde byla otevřena anglická mateřská škola Orangery.

Vedení mateřské školy a práce s dětmi a jejich rodiči pro mě byla velikým přínosem. Z toho důvodu jsem se s radostí pouštěla i do dalších projektů a aktivit souvisejících s mateřskou školou.

Po otevření 5 tříd předškolního vzdělávání jsme se chtěli věnovat i starším dětem, které již nastoupily do základních škol. Roku 2010 byl otevřen AfterClub pro školáky, kteří dříve navštěvovali naši mateřskou školu, či se rozhodli připojit k naší výuce angličtiny s rodilým mluvčím.

V roce 2012 jsme slavnostně otevřeli naší druhou anglickou mateřskou školu „Orangery Park", který se nachází v zázemí parku Stromovky v pražských Dejvicích.
V roce 2016 jsme založili Dětskou skupinu pro 12 dětí od 1-3 let tentokrát opět v Dolních Počernicích. A hned v roce 2017 jsme vyslyšeli opakované prosby rodičů a pustili se do nejtěžšího úkolu – založili jsme česko-anglickou Základní školu Orangery.
Poslední z našich projektů je v Dobřichovicích, kde jsme v roce 2019 otevřeli Dětskou skupinu Beránek pro 12 dětí, kterou jsme zároveň propojili se sociálním projektem chráněného bydlení.

V současné době mě velice naplňuje být součástí kolektivu, který se podílí na každodenní práci s dětmi a pozoruje jejich vývoj. Ve volném čase se, v rámci svého dalšího osobního rozvoje, věnuji studii grafologie na České grafologické komoře a meditaci. 

 • Kurzy: cyklus seminářů pro vedoucí pracovníky základních a středních škol
 • Motto: "Zvídavost je úrodnou půdou, z níž vyrůstá moudrost" 
Bc. Kateřina Stejskal

Bc. Kateřina Stejskal

Asistentka kanceláře

 • V Orangery jsem působila od května 2012 do května 2016 jako pedagog ve třídě Tygříků.
 • Od září 2016 jsem asistentkou kanceláře pro základní i mateřskou školu. Tato práce mě velice naplňuje, zaměřuji se na dotační programy a vazbu Orangery se společností.

 

Vzdělání : Studovala jsem střední pedagogickou školu v Litoměřicích a poté jsem ji dokončila v Praze. Během studia jsem se zaměřovala na speciální pedagogiku a tímto směrem jsem se vydala i na vysokou školu. V červnu 2014 jsem úspěšně absolvovala Univerzitu Jana Amose Komenského a získala jsem titul bakalář v oboru speciální pedagogika. Má bakalářská práce byla zaměřená na logopedické vady u dětí předškolního věku.

 Praxe : Po čtyři roky jsem v Orangery pracovala jako pedagog v české třídě tygříků. Od roku 2016 jsem na pozici asistentky kanceláře pro základní i mateřskou školu. Tato práce mě velice naplňuje, zaměřuji se na dotační programy a vazbu Orangery se společností.

Mám dvě děti, staršího syna Jindřich a mladší dceru Barboru, se kterými se snažím trávit co nejvíce času. Rádi cestujeme a poznáváme nová místa. Mezi mé zájmy patří četba, turistika, vzdělávání. Mám vřelý vztah jak k dětem, tak ke zvířatům.

 

Motto: „Chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě“

PhDr. Aneta Adamcová

PhDr. Aneta Adamcová

Ředitelka 

Ve škole působím od 1. 9. 2019


 • Vzdělání: Maturitní zkoušku jsem absolvovala na SPgŠ v Nové Pace v oboru "Učitelství pro mateřské školy". Následně jsem studovala magisterský obor „Učitelství pro 1. stupeň ZŠ" na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jsem také absolventkou tříletého distančního studia v oboru "Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – německý jazyk" na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Studium bylo zakončeno státní zkouškou. Na Českém vysokém učení technickém v Praze (Masarykův ústav vyšších studií) jsem absolvovala tříletou speciální jazykovou přípravu (JASPEX) se zaměřením na anglický jazyk. O několik let později jsem získala akademický titul PhDr. na Univerzitě Karlově v Praze na katedře primární pedagogiky.
 •  Praxe: Jako učitelka pro 1. stupeň ZŠ jsem pracovala od roku 2006 na dvou základních školách. Od roku 2013 jsem také zastávala funkci dyslektické asistentky. Od srpna  2019 vykonávám pozici třídní učitelky 1. ročníku na ZŠ Orangery.
 •  Kurzy: Komunikace mezi učitelem a žákem, Kurz dyslektických asistentů, Jazyková a metodicko-didaktická příprava učitelů v předmětu německý jazyk, Hudební výchova v současné škole, Učitel zdravotní tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ, Instruktor školního lyžování, Postupy při tvorbě ŠVP I., Práce se třídou.
 • Motto: "Co tě nezabije, to tě posílí." (John Milton)

Ing. et Bc. Renata Lacinová, MBA

Ing. et Bc. Renata Lacinová, MBA

Třídní učitelka 1. ročníku
Ve škole působím od 1. 9. 2021

 • Vzdělání: Po absolvování gymnázia jsem získala titul inženýr na Fakultě sociálně-ekonomické Univerzity Jana Purkyně a později titul MBA na ČVUT Masarykův ústav vyšších studií. Po narození dcery jsem se začala více zajímat o pedagogiku a postupně vystudovala dva diplomové kurzy Montessori pedagogiky. Po úspěšném zakončení těchto kurzů jsem ještě vystudovala bakalářské studium speciální pedagogiky.

 

 • Praxe: Původní profesí jsem ekonom a na pozici Finanční ředitelka a vedoucí HR jsem v mezinárodních společnostech pracovala více než 17 let. Poté jsem se však rozhodla pro změnu, a protože mě baví práce s dětmi a několik posledních let jsem se věnovala pedagogice, bylo školství mou jasnou volbou. Práce s dětmi není pro mě nic nového, více jak 10 let jsem vedla oddíl sportovní gymnastiky, rok jsem učila na obchodní akademii a posledních 7 let vedla letní tábory až pro sto dětí.

 

 • Kurzy: Zahraniční diplomový kurz Montessori pedagogiky pod vedením Clause Dietra Kaula s možností vidět, jak Montessori pedagogika funguje na školách v Německu a následně český diplomový kurz u společnosti Montessori ČR.

 

 • Motto: „Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu." (Kryštof Kolumbus) 
Bc. Jan Kotrč, DiS

Bc. Jan Kotrč, DiS

Třídní učitel 2. ročníku 

Ve škole působím od 1. 9. 2021


 • Vzdělání: Po ukončení studia na pražském gymnáziu jsem nastoupil na vyšší odbornou školu, obor krizové řízení. Po absolvování studia jsem se rozhodl pro povolání učitele a nastoupil jsem na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy na bakalářské studium biologie, geologie, enviromentalistiky a výchovy ke zdraví pro základní a střední školy. Současně jsem nastoupil na základní školu jako učitel 1. stupně. Nyní dokončuji navazující magisterské studium Učitelství biologie pro ZŠ a SŠ.
 • Praxe: Během studií na gymnáziu a VOŠ jsem pracoval jako sportovní trenér dětí a mládeže. Následně jsem dva roky pracoval v soukromé mateřské škole a v letech 2015 až 2021 jsem působil na pražské základní škole jako třídní učitel na 1. stupni a učitel matematiky a tělesné výchovy na 2. stupni.
 • Kurzy: Matematická gramotnost tvořivě pro 1. a 2. ročník ZŠ, Český jazyk činnostně ve 2. a 3. ročníku, Vzdělání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi, Prevence pro 1. stupeň, Zdravotní a dopravní výchova pro 1. stupeň, Řešení problémů ve třídě, kurz Respektovat a být respektován, Trenér atletických přípravek.
 • Motto: "Nepřej si, aby to bylo snazší. Přej si, abys byl lepší." Jim Rohn 
Zuzana Tkadlecová

Zuzana Tkadlecová

Třídní učitelka 3. ročníku 

Ve škole působím od 1. 9. 2018


 • Vzdělání: V Kroměříži jsem vystudovala střední pedagogickou školu v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Od 1. 10. 2020 jsem studentkou Karlovy univerzity. Studuji magisterský obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ na pedagogické fakultě. 
 • Praxe: V průběhu střední školy jsem pracovala jako au-pair ve Velké Británii (New Forest, Londýn), po složení maturitní zkoušky jsem pracovala v mateřské škole Woodford Schools Trust, Willow Childcare Centre v Plymouth. Vyzkoušela jsem si i úplně jiné odvětví, protože mou další velkou vášní je káva. Pracovala jsem jako recepční u Jamieho Olivera (Barbecoa, Londýn), baristka a spoluzakladatelka kavárny (If Call Lane, Leeds). Po pěti letech v zahraničí jsem se rozhodla vrátit zpět do České republiky, uplatnit zkušenosti, angličtinu a svoje nadšení pro práci s dětmi. V roce 2018 jsem začala pracovat v Orangery jako vychovatelka školní družiny. Do práce s dětmi jsem se znovu zamilovala. Měla jsem možnost spolu s dětmi vyzkoušet nepřeberné množství mimoškolních aktivit, ale také spolupracovat se svými skvělými kolegyněmi a kolegy a vyzkoušet si práci učitelky. Nepřeberné možnosti při vzdělávání dětí mě zaujalo natolik, že jsem se rozhodla přihlásit na vysokou školu. Vysoká škola ve spojení s nedílnou a každodenní praxí v naší škole mě připravila na práci třídní učitelky. Zajímám se o činnostní učení a propojování vědomostí s životem kolem nás. Nedílnou součástí jsou i cizí jazyky. Jsem vděčná, že můžu být dětem oporou při objevování angličtiny a spoluprací s rodilými mluvčími. Práci učitelky vnímám jako velkou zodpovědnost a prostor pro zakořenění důležitých myšlenek a také jako zdroj radosti a životního naplnění. 
 • Kurzy: Člen mezinárodního projektu Erasmus T-games (tolerance, prevence šikany), první pomoc u dětí + kurz první pomoci u dětí a dospělých (Český červený kříž), Kurz pokročilého anglického jazyka (Cambridge English: First (FCE), City and Gilds Pitman Qualifications, Certificate in Advanced English) 
Mgr. Kamila Sokolíková

Mgr. Kamila Sokolíková

Zástupkyně ředitelky | Třídní učitelka 4. ročníku 

Ve škole působím od 1. 2. 2020


 • Vzdělání: Do Prahy z krásné Šumavy, kde jsem strávila své dětství, jsem odešla za studiem Učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. V průběhu studia jsem měla možnost dostat se do komunity anglicky mluvících studentů a učitelů, což významně podpořilo mou touhu po cestování a zdokonalení dovednosti komunikace v anglickém jazyce. Strávila jsem velmi příjemný rok v Los Angeles v Kalifornii, USA. Zde jsem jako au-pair bydlela v rodině s malými dětmi, o které jsem se starala. Ve stejné době jsem také studovala English as a Second Language na College of the Canyons. Po návratu do ČR jsem dokončila studium vysoké školy
 • Praxe:  Po dokončení studa vysoké školy jsem začala pracovat v mezinárodním prostředí pražských mateřských a základních škol. Na jedné z těchto škol jsem dostala šanci uvést na český trh Mezinárodní matematickou soutěž Pangea, čímž se mé dosavadní zkušenosti z prostředí školy výrazně rozšířily. V roce 2017 se narodil můj syn, se kterým jsem strávila první roky jeho života v domácím prostředí. Díky svým zkušenostem a přesvědčení o důležitosti znalostí jazyků jsem se rozhodla pro jeho dvojjazyčnou výchovu (anglicko-českou). Nyní se s radostí vracím do školního prostředí. Záleží mi na tom, aby se žáci dokázali bezpečně a samostatně pohybovat a orientovat v dnešním světě. Proto tímto směrem vedu jejich výchovu a vzdělávání. Věřím, že naše společná cesta bude plná příjemných a vzájemně obohacujících zážitků.
 •  Kurzy: Svět v otázkách (Globální rozvojové vzdělávání prostřednictvím filozofie pro děti), Metody práce s nadanými dětmi, Metody výuky českého jazyka, Netradiční způsob výuky matematiky - Hejného metoda, Výuka ESL na základní škole, Au pair in America, ESL College of the Canyons, Nástroje ve vzdělávání - Smart board, Active board
 •  Motto: Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. 
Mgr. Barbora Honzíková

Mgr. Barbora Honzíková

Metodik prevence Třídní učitelka 5. ročníku 

Ve škole působím od 1. 9. 2018


 • Vzdělání: Po složení maturitní zkoušky v rodném Vimperku jsem se přesunula do centra České Republiky, abych dosáhla magisterského titulu na Karlově Univerzitě a stala se učitelkou pro první stupeň základní školy se specializací Dramatická výchova. Hned v prvním roce působení v ZŠ Orangery jsem zahájila studium k výkonu specializované činnosti – metodik prevence (PedfUK), které jsem ukončila v červnu 2021.
 • Praxe: Již během studií jsem mimo povinných praxí pracovala jako učitelka v 5. třídě PJZŠ Horáčkova a zároveň jako lektorka DV v Hobby centru Prahy 4. Po návratu z ročního pobytu ve Francii jsem se vrátila do stejné školy, tentokrát ke čtvrťákům. Do páté třídy jsem s nimi ovšem nepostoupila, neboť se naskytla možnost opět odjet do Francie. Před odjezdem jsem několik měsíců pracovala jako učitelka v anglické mateřské školce Kinder garten, kde jsem vedla i kurzy DV. Po návratu jsem pracovala v MC a RK Veselý čertík nejen jako lektorka DV a různých kurzů pro miminka i batolátka, ale také jako učitelka přípravky na mateřskou školku „Krůček do školky".
 • Kurzy:  Efektivní komunikace (ACADEMIA IREAS, o. p. s.); Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (PedfUK); Práce s týraným, zneužívaným a zanedbávaným dítětem (ACADEMIA IREAS, o. p. s.); Šikana a Kyberšikana (ACADEMIA IREAS, o. p. s.); Jak na formativní hodnocení v praxi (Učitelnice. cz/Petra Vallin); Pět nejčastějších chyb ve formativním hodnocení (Ucimespolecne.cz/Lucie Samková); Psychohygiena učitele a práce se stresem (Academia Ireas); Poruchy chování I., Poruchy chování II (ibsaro); Učitel vs. problematický žák - Jak neztratit hlavu (Olchavova.cz);  Sebekoučink pro pedagogy (Olcahvova.cz); kurz Tvořivé metody pro čtení a psaní (Tvořivá škola o.s.); Cyklické vzdělývání vzdělávacího programu Začít spolu (Step by step ČR); první pomoc u dětí + kurz první pomoci u dětí a dospělých (Český červený kříž); vzdělávací program „Divadlo pro děti" (Asteria); Vzdělávací program efektivního rodičovství pro rodiče; kurz francouzštiny B1; kurz francouzštiny - DELF A2.2.
 • Motto: Jediné chování, které mohu změnit, je moje vlastní. 

Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence 

Rumbidzayi Dube

Rumbidzayi Dube

 Koordinátor anglické sekce 1st and 4th Grade English Teacher

Ve škole působím od 1. 9. 2020


 • Education: I obtained a Bachelor of Commerce in Management & Economics and a Postgraduate Diploma in Media Management from Rhodes University, South Africa.
 • Practise: I spent 19 months teaching English as a native speaker to students of varying ages in South Bohemia, Czech Republic. This included young learners aged 4 years upwards. I helped them with Cambridge exam preparation including YLE (Starters, Movers and Flyers), all the way up to CAE level. My work included project days with schools and conversation classes with students of different ages. All my work required creativity, connecting with and engaging students. I shared a bit about my continent, Africa, and country, Zimbabwe. I am excited to join Orangery as an English Teacher for the First and Fourth Class learners.

My volunteer work has been focused on mentoring young children in South Africa, including a not-for-profit organisation, the black African woman. In my career, I predominantly worked in the Marketing and Public Relations fields. Throughout my career, I have had the privilege of working with numerous people from different backgrounds. This has fuelled my interest in travelling and exploring different cultures. It is what led me here to the Czech Republic.

At university, I tutored other students within the field of Management. I also served as a member of my house community and was involved in numerous outreach projects with young children. Over two of my school summer holidays, I sold educational books for children to families in the USA.

 • Courses: FutureLearn ‘Teaching English Online’ and Teaching Knowledge Test coursework.
 • Motto: Stay curious. Stay inspired.
Jennifer Wheeler

Jennifer Wheeler

 3rd Grade English Teacher 

Ve škole působím od 1. 9. 2019

 • Education: I graduated from Texas Christian University in 2014 with a BS in Early Childhood Education and a Master's in Special Education. In September 2019 I earned my TEFL certificate from The Language House in Prague.
 • Practice: I taught first grade in the US for 4 years before moving to Prague. In 2013, I completed my student teaching at an International Baccalaureate school in Gothenburg, Sweden. I have also worked as a preschool assistant teacher, summer camp supervisor, English tutor for non-native speakers, rock climbing instructor, and swim instructor for children and adults. As you can tell, I love teaching lots of different things!
 • Courses: The Language House Prague TEFL 120-hour Certificate, International Baccalaureate Category 1 Training, Responsive Classroom Training 
Andrea Ryšavá

Andrea Ryšavá

Vychovatelka školní družiny

Ve škole působím od 25. 8. 2021 


 • Vzdělání: Po maturitě na gymnáziu v Ústí nad Labem jsem studovala německý jazyk a literaturu. Studovala jsem také v Německu a v Itálii. Své nadšení pro cizí jazyky jsem stvrdila mezinárodními certifikáty na úrovni C1 z anglického i německého jazyka. Srdce mne táhlo k práci ve školství, a tak jsem absolvovala kurz vychovatelství na Univerzitě Karlově, pedagogické minimum v pedagogicko-psychologické poradně Ústeckého kraje v Teplicích a v současné době studuji sociální pedagogiku na VOŠ v Praze. 
 • Praxe: Od roku 2017 jsem pracovala jako asistent pedagoga na speciální základní škole, od roku 2019 poté jako vychovatelka ve školní družině na pražské soukromé základní škole 
 • Kurzy: Studium pro asistenty pedagoga, Studijní kurz obor Vychovatelství, Studijní kurz Pedagogika 
 • Motto: „Nechtěj být člověkem, který je úspěšný ale člověkem, který za něco stojí." Albert Einstein  
Linda Seidelmannová

Linda Seidelmannová

Koordinátorka družiny | Vychovatelka školní družiny

Ve škole působím od 1. 9. 2019


 • Vzdělání: Střední škola pedagogická s oborem předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Praxe: Po složení maturitní zkoušky jsem si splnila svůj dětský sen a vystudovala zkrácené studium cukrář, čemuž jsem se následně po dobu tří let věnovala.  Díky této praxi jsem se přestěhovala do Prahy. Pracovala jsem zde jako cukrářka pro Obecní dům, restauraci Portfolio a kavárnu Styl & Interiér. Dokázala jsem, že sny se můžou plnit, a rozhodla jsem se využít svoje nadšení a znalosti v práci s dětmi. 
 • Kurzy: Během střední školy jsem se zúčastnila plaveckého a lyžařského kurzu. V roce 2019 jsem absolvovala kurz na Zdravotníka zotavovacích akcí.
 • Motto: ¨Směj se kdykoliv to jde.¨
Lucie Ismail

Lucie Ismail

Vychovatelka školní družiny

Ve škole působím od 1. 9. 2021

 • Vzdělání: V Praze jsem vystudovala OA Svatoslavova, poté jsem studovala na České zemědělské univerzitě v Praze obor Ekonomika a management. Při zaměstnání jsem vystudovala Master of business administration (MBA) především kvůli angličtině. V rámci rodičovské dovolené jsem absolvovala studium pedagogiky pro pedagoga volného času a studium pedagogiky k výkonu činnosti vychovatele v Olomouci. Od nového semestru budu studovat Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a uměleckých odborných předmětů na univerzitě Jana Amose Komenského. 
 • Praxe: Od roku 2010 jsem pracovala v telekomunikacích pro společnost O2 Czech republic, a.s, kdy jsem byla odpovědná za prodejní výsledky interních i externích call center, zároveň jsem spolupracovala s trenéry a připravovala podklady pro školení operátorů. Na podzim 2015 jsem se stala maminkou a prohloubila se u mě touha po práci s dětmi, stále více jsem se zajímala o rozvoj a vzdělávání dětí. Začala jsem spolupracovat s TJ Sokol Jahodnice, kde jsem dělala lektorku v miniškoličce pro děti ve věku 2-3 roky. Vedla jsem kurz psaní všemi deseti a kurz kreativní tvorby s důrazem na sociální sítě v soukromé ZŠ Človíček. Následně jsem díky pandemii začala připravovat online lekce pro děti zaměřené na kreativní tvorbu a cvičení. Na podzim 2020 jsem pod záštitou TJ Sokol Jahodnice připravila několik veřejných kurzů pro maminky s dětmi ve věku 1-3 roky zaměřených na sport s důrazem na věk dětí. Díky pandemii jsem kurzy z velké části absolvovala online (přes MS Teams). Zároveň jsem pro agenturu Kroužky vedla sportovní lekce – sportovní a míčové hry v MŠ Hostavice a pro základní školu Štěrboholy lekce Atletiky pro 1. - 2. třídu a 3. -6. třídu. 
 • Kurzy: Kurz Studium pedagogiky pro pedagoga volného času, kurz Základy konstruktivní komunikace, kurz Techniky vedení reflexe pedagogického procesu, kurz Studium pedagogiky k výkonu činnosti vychovatele
 • Motto: Život je jako zrcadlo. Když se na něj díváš pozitivně, odvděčí se Ti úsměvem
Marjeta Marija Kosec, BSc

Marjeta Marija Kosec, BSc

externí psycholog

Ve škole působím od 1. 9. 2017

 • vzdělání: Na univerzitě v Lublani jsem vystudovala obor Psychologie. Mluvím těmito jazyky: anglický, francouzský, španělský, český a slovinský.
 • praxe: Po studiích jsem pracovala jako „baby-sitter" a „tutor" v zahraničí. Dále jsem působila v Mateřské škole Orangery jako anglická učitelka. Také jsem vedla kurzy Business English a soukromé kurzy pro veřejnost. Absolvovala jsem povinnou praxi na soukromé psychologické klinice.
 • kurzy: CPE – Cambridge certificate, Transakční analýza, Kurz první pomoci, modelování z hlíny
 • motto: "I believe that being a teacher is one of the most beautiful and responsible jobs of all. I have always had a great interest in the development of children. It is amazing to see the curiosity for the wanders of the world in their eyes and to help them learn new knowledge, gain social skills, and develop into confident, unique personalities.