Personální obsazení

Ing. Romana Falge Vondalová

Ing. Romana Falge Vondalová

Majitelka a zřizovatelka


 • Vzdělání: Po ukončení inženýrského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze jsem se věnovala podnikatelských aktivitám. V roce 2003 jsem nastoupila na 5letý výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii pod záštitou České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně.
 • Praxe: V roce 2008 jsem se s nadšením pustila do projektu rekonstruování budovy zámecké orangerie v dolnopočernickém parku. Téhož roku zde byla otevřena anglická mateřská škola Orangery.

Vedení mateřské školy a práce s dětmi a jejich rodiči pro mě byla velikým přínosem. Z toho důvodu jsem se s radostí pouštěla i do dalších projektů a aktivit souvisejících s mateřskou školou.

Po otevření 5 tříd předškolního vzdělávání jsme se chtěli věnovat i starším dětem, které již nastoupily do základních škol. Roku 2010 byl otevřen AfterClub pro školáky, kteří dříve navštěvovali naši mateřskou školu, či se rozhodli připojit k naší výuce angličtiny s rodilým mluvčím.

V roce 2012 jsme slavnostně otevřeli naší druhou anglickou mateřskou školu „Orangery Park", který se nachází v zázemí parku Stromovky v pražských Dejvicích.
V roce 2016 jsme založili Dětskou skupinu pro 12 dětí od 1-3 let tentokrát opět v Dolních Počernicích. A hned v roce 2017 jsme vyslyšeli opakované prosby rodičů a pustili se do nejtěžšího úkolu – založili jsme česko-anglickou Základní školu Orangery.
Poslední z našich projektů je v Dobřichovicích, kde jsme v roce 2019 otevřeli Dětskou skupinu Beránek pro 12 dětí, kterou jsme zároveň propojili se sociálním projektem chráněného bydlení.

V současné době mě velice naplňuje být součástí kolektivu, který se podílí na každodenní práci s dětmi a pozoruje jejich vývoj. Ve volném čase se, v rámci svého dalšího osobního rozvoje, věnuji studii grafologie na České grafologické komoře a meditaci. 

 • Kurzy: cyklus seminářů pro vedoucí pracovníky základních a středních škol
 • Motto: "Zvídavost je úrodnou půdou, z níž vyrůstá moudrost" 
Mgr. Hana Pfeiferová

Mgr. Hana Pfeiferová

ředitelka školy, výchovný poradce/speciální pedagog

 • Na profilu pracujeme ;o) 
Bc. Kateřina Stejskal

Bc. Kateřina Stejskal

Zástupkyně ředitele

 V Orangery působím od 2012

V Orangery jsem působila od května 2012 do května 2019 jako pedagog ve třídě Tygříků.
Od září 2019 jsem asistentkou kanceláře pro základní i mateřskou školu. Tato práce mě velice naplňuje, zaměřuji se na dotační programy a vazbu Orangery se společností.
Od září 2022 působím jako astistentka ředitele ZŠ Orangery.

 • Vzdělání: Studovala jsem střední pedagogickou školu v Litoměřicích a poté jsem ji dokončila v Praze. Během studia jsem se zaměřovala na speciální pedagogiku a tímto směrem jsem se vydala i na vysokou školu. V červnu 2014 jsem úspěšně absolvovala Univerzitu Jana Amose Komenského a získala jsem titul bakalář v oboru speciální pedagogika. Má bakalářská práce byla zaměřená na logopedické vady u dětí předškolního věku.
 •  Praxe: Po čtyři roky jsem v Orangery pracovala jako pedagog v české třídě tygříků. Od roku 2016 jsem na pozici asistentky kanceláře pro základní i mateřskou školu. Tato práce mě velice naplňuje, zaměřuji se na dotační programy a vazbu Orangery se společností.

Mám dvě děti, staršího syna Jindřich a mladší dceru Barboru, se kterými se snažím trávit co nejvíce času. Rádi cestujeme a poznáváme nová místa. Mezi mé zájmy patří četba, turistika, vzdělávání. Mám vřelý vztah jak k dětem, tak ke zvířatům.

 • Motto: „Chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě“

 

Mgr. Barbora Honzíková

Mgr. Barbora Honzíková

Metodik prevence Třídní učitelka 1. ročníku 

Ve škole působím od 1. 9. 2018


 • Vzdělání: Po složení maturitní zkoušky v rodném Vimperku jsem se přesunula do centra České Republiky, abych dosáhla magisterského titulu na Karlově Univerzitě a stala se učitelkou pro první stupeň základní školy se specializací Dramatická výchova. Hned v prvním roce působení v ZŠ Orangery jsem zahájila studium k výkonu specializované činnosti – metodik prevence (PedfUK), které jsem ukončila v červnu 2021.
 • Praxe: Již během studií jsem mimo povinných praxí pracovala jako učitelka v 5. třídě PJZŠ Horáčkova a zároveň jako lektorka DV v Hobby centru Prahy 4. Po návratu z ročního pobytu ve Francii jsem se vrátila do stejné školy, tentokrát ke čtvrťákům. Do páté třídy jsem s nimi ovšem nepostoupila, neboť se naskytla možnost opět odjet do Francie. Před odjezdem jsem několik měsíců pracovala jako učitelka v anglické mateřské školce Kinder garten, kde jsem vedla i kurzy DV. Po návratu jsem pracovala v MC a RK Veselý čertík nejen jako lektorka DV a různých kurzů pro miminka i batolátka, ale také jako učitelka přípravky na mateřskou školku „Krůček do školky".
 • Kurzy:  Efektivní komunikace (ACADEMIA IREAS, o. p. s.); Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (PedfUK); Práce s týraným, zneužívaným a zanedbávaným dítětem (ACADEMIA IREAS, o. p. s.); Šikana a Kyberšikana (ACADEMIA IREAS, o. p. s.); Jak na formativní hodnocení v praxi (Učitelnice. cz/Petra Vallin); Pět nejčastějších chyb ve formativním hodnocení (Ucimespolecne.cz/Lucie Samková); Psychohygiena učitele a práce se stresem (Academia Ireas); Poruchy chování I., Poruchy chování II (ibsaro); Učitel vs. problematický žák - Jak neztratit hlavu (Olchavova.cz);  Sebekoučink pro pedagogy (Olcahvova.cz); kurz Tvořivé metody pro čtení a psaní (Tvořivá škola o.s.); Cyklické vzdělývání vzdělávacího programu Začít spolu (Step by step ČR); první pomoc u dětí + kurz první pomoci u dětí a dospělých (Český červený kříž); vzdělávací program „Divadlo pro děti" (Asteria); Vzdělávací program efektivního rodičovství pro rodiče; kurz francouzštiny B1; kurz francouzštiny - DELF A2.2.
 • Motto: Jediné chování, které mohu změnit, je moje vlastní. 

Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence 

Mgr. Tereza Cherni

Mgr. Tereza Cherni

Třídní učitelka 2.ročníku

V Orangery učím od prosince roku 2022.

Dostala jsem do rukou třídu druháčků, která je velmi živá, temperamentní a motivovaná se neustále dozvídat nové informace a dovednosti. V této třídě jsem ráda v roli průvodkyně, která tyto malé osobnosti vede k samostatnosti, zodpovědnosti, pokoře a empatii. Je pro mne důležité udržovat s dětmi vztah založený na vzájemném respektu. 
 

 • Vzdělání: Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Přerově a následně plynule přešla na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého do Olomouce. Oborem mého studia bylo Učitelství pro 1. stupeň. Jsem certifikovaná pro výuku matematiky Hejného metodou, stejně tak pro výuku psaní Comenia Script.  
 • Praxe: Během studií jsme se dostala do dětského kempu v USA, což pro mě bylo velkým obohacením po vícero stránkách. Po studiích jsem nastoupila jako třídní/tandemová učitelka na ZŠ Vitae, kde jsem odučila 1. a 2. ročník. V průběhu roku 2022 jsem přišla do Orangery.
 • Motto: "Slovo nejde - neznám.
Ondřej Lehovec

Ondřej Lehovec

Třídní učitel 3.třídy

V ZŠ Orangery působím od roku 2023 jako třídní učitel 3. třídy. Jsem velice rád za tuto příležitost nabídnout dětem víc, než jen vzdělání.Chození do školy by měla být především radost, z radosti totiž plyne přirozená touha dětí po vzdělání.  Sám jsem otcem pěti dětí, z nichž některé se ještě před základní školou naučily plynule číst, počítat do tisíce, apod., a to jen proto, že jsme jim nebránili v získávání informací, když je zrovna zajímaly.  Každé dítě je pro mě osobnost, která zasluhuje stoprocentní pozornost.

 • Vzdělání a praxe: V současné době usiluji o dokončení vzdělání na Univerzitě Karlově v Praze v oboru Učitelství 1. stupně.  Jsem vystudovaný režisér (Akademie Miroslava Ondříčka v Písku), mám bohatou praxi v oboru, také jako kameraman a střihač. Pohyboval jsem se v televizním prostředí 10 let, a poté jsem vyměnil televizní obrazovku za školní třídu, po rekvalifikaci na asistenta pedagoga. Několik let jsem působil jako asistent pedagoga a učitel na ZŠ Na Vizině v Ostravě. Studoval jsem také Esteticko-výchovné gymnázium Evropská v Dejvicích.

  Moje dětství a mládí utvářela skautská výchova, ze které čerpám inspiraci pro celý svůj další život. 
 • Motto: Každé dítě je květina, která vyžaduje individuální pozornou, trpělivou, laskavou a vytrvalou péči. Úkolem učitele je poznat správně druh květiny a starat se o ni tak, aby vykvetla.

 

Zuzana Tkadlecová

Zuzana Tkadlecová

Třídní učitelka 4. ročníku 

Ve škole působím od 1. 9. 2018

 • Vzdělání: V Kroměříži jsem vystudovala střední pedagogickou školu v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Od 1. 10. 2020 jsem studentkou Karlovy univerzity. Studuji magisterský obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ na pedagogické fakultě. 
 • Praxe: V průběhu střední školy jsem pracovala jako au-pair ve Velké Británii (New Forest, Londýn), po složení maturitní zkoušky jsem pracovala v mateřské škole Woodford Schools Trust, Willow Childcare Centre v Plymouth. Vyzkoušela jsem si i úplně jiné odvětví, protože mou další velkou vášní je káva. Pracovala jsem jako recepční u Jamieho Olivera (Barbecoa, Londýn), baristka a spoluzakladatelka kavárny (If Call Lane, Leeds). Po pěti letech v zahraničí jsem se rozhodla vrátit zpět do České republiky, uplatnit zkušenosti, angličtinu a svoje nadšení pro práci s dětmi. V roce 2018 jsem začala pracovat v Orangery jako vychovatelka školní družiny. Do práce s dětmi jsem se znovu zamilovala. Měla jsem možnost spolu s dětmi vyzkoušet nepřeberné množství mimoškolních aktivit, ale také spolupracovat se svými skvělými kolegyněmi a kolegy a vyzkoušet si práci učitelky. Nepřeberné možnosti při vzdělávání dětí mě zaujalo natolik, že jsem se rozhodla přihlásit na vysokou školu. Vysoká škola ve spojení s nedílnou a každodenní praxí v naší škole mě připravila na práci třídní učitelky. Zajímám se o činnostní učení a propojování vědomostí s životem kolem nás. Nedílnou součástí jsou i cizí jazyky. Jsem vděčná, že můžu být dětem oporou při objevování angličtiny a spoluprací s rodilými mluvčími. Práci učitelky vnímám jako velkou zodpovědnost a prostor pro zakořenění důležitých myšlenek a také jako zdroj radosti a životního naplnění. 
 • Kurzy: Člen mezinárodního projektu Erasmus T-games (tolerance, prevence šikany), první pomoc u dětí + kurz první pomoci u dětí a dospělých (Český červený kříž), Kurz pokročilého anglického jazyka (Cambridge English: First (FCE), City and Gilds Pitman Qualifications, Certificate in Advanced English) 
Mgr. Kamila Sokolíková

Mgr. Kamila Sokolíková

Třídní učitelka 5. ročníku

Ve škole působím od 1. 2. 2020


 • Vzdělání: Do Prahy z krásné Šumavy, kde jsem strávila své dětství, jsem odešla za studiem Učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. V průběhu studia jsem měla možnost dostat se do komunity anglicky mluvících studentů a učitelů, což významně podpořilo mou touhu po cestování a zdokonalení dovednosti komunikace v anglickém jazyce. Strávila jsem velmi příjemný rok v Los Angeles v Kalifornii, USA. Zde jsem jako au-pair bydlela v rodině s malými dětmi, o které jsem se starala. Ve stejné době jsem také studovala English as a Second Language na College of the Canyons. Po návratu do ČR jsem dokončila studium vysoké školy
 • Praxe:  Po dokončení studa vysoké školy jsem začala pracovat v mezinárodním prostředí pražských mateřských a základních škol. Na jedné z těchto škol jsem dostala šanci uvést na český trh Mezinárodní matematickou soutěž Pangea, čímž se mé dosavadní zkušenosti z prostředí školy výrazně rozšířily. V roce 2017 se narodil můj syn, se kterým jsem strávila první roky jeho života v domácím prostředí. Díky svým zkušenostem a přesvědčení o důležitosti znalostí jazyků jsem se rozhodla pro jeho dvojjazyčnou výchovu (anglicko-českou). Nyní se s radostí vracím do školního prostředí. Záleží mi na tom, aby se žáci dokázali bezpečně a samostatně pohybovat a orientovat v dnešním světě. Proto tímto směrem vedu jejich výchovu a vzdělávání. Věřím, že naše společná cesta bude plná příjemných a vzájemně obohacujících zážitků.
 •  Kurzy: Svět v otázkách (Globální rozvojové vzdělávání prostřednictvím filozofie pro děti), Metody práce s nadanými dětmi, Metody výuky českého jazyka, Netradiční způsob výuky matematiky - Hejného metoda, Výuka ESL na základní škole, Au pair in America, ESL College of the Canyons, Nástroje ve vzdělávání - Smart board, Active board
 •  Motto: Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. 
Rumbidzayi Dube

Rumbidzayi Dube

Koordinátor anglické sekce | Y2 English Teacher

 

Ve škole působím od 1. 9. 2020


 • Education: I obtained a Bachelor of Commerce in Management & Economics and a Postgraduate Diploma in Media Management from Rhodes University, South Africa.
 • Practise: I spent 19 months teaching English as a native speaker to students of varying ages in South Bohemia, Czech Republic. This included young learners aged 4 years upwards. I helped them with Cambridge exam preparation including YLE (Starters, Movers and Flyers), all the way up to CAE level. My work included project days with schools and conversation classes with students of different ages. All my work required creativity, connecting with and engaging students. I shared a bit about my continent, Africa, and country, Zimbabwe. I am excited to join Orangery as an English Teacher for the First and Fourth Class learners.

My volunteer work has been focused on mentoring young children in South Africa, including a not-for-profit organisation, the black African woman. In my career, I predominantly worked in the Marketing and Public Relations fields. Throughout my career, I have had the privilege of working with numerous people from different backgrounds. This has fuelled my interest in travelling and exploring different cultures. It is what led me here to the Czech Republic.

At university, I tutored other students within the field of Management. I also served as a member of my house community and was involved in numerous outreach projects with young children. Over two of my school summer holidays, I sold educational books for children to families in the USA.

 • Courses: FutureLearn ‘Teaching English Online’ and Teaching Knowledge Test coursework.
 • Motto: Stay curious. Stay inspired.
Anna Gormley

Anna Gormley

Y4 English Teacher

 

Ve škole působím od 1. 9. 2022


 • Education: I obtained my Bachelor of Science in Education from Northeastern State University in Oklahoma in December 2020. 
 • Practise: In addition to the internships required to obtain my degree, I spent 2 years working with young children as a teaching assistant and was a literacy tutor for elementary students for 2 years. After completing my degree, I taught one semester as a technology teacher for grades 1-8. Then, I taught English language skills for a year to 7-8th grade students. 
 • Courses: EFL certification 
 • Motto: SSuccess is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. 

Winston Churchill 

Austin Betz

Austin Betz

Y5 English Teacher

Ve škole působím od 1. 9. 2021

 • Education: I have earned a Bachelors in Foreign Language and Global Cultural Studies from Rider University in Lawrenceville, NJ. I studied language, literature and culture in Austria, France, Belgium, Germany and China on Erasmus. I have also earned my Masters in Global Policy and Research at Rutgers University in New Brunswick, NJ. 
 • Practice: I taught English and French to students of varying ages in Burkina Faso with the Peace Corps before being evacuated due to security concerns. I also was a lecturer for undergraduates at Rutgers University during my Masters studies in international relations and political science.

My volunteer work started with education of elementary and high school students in Burkina Faso through the Peace Corps. During my time in BF I worked with women’s groups starting small businesses to promote community economic development and screening local children for malnutrition at Villingen health centers. Following my evacuation from the country, I was deployed to the US Virgin Islands with the American Red Cross to design and conduct a community needs assessment of the islands in response to hurricanes Irma and Maria. I was most recently working at the United Nations Office of Counter Terrorism at the HQ in New York City promoting cooperation between Southern nations to aid against the financing of global terrorism. Following COVID 19 I moved to the Czech Republic and received my TEFL certification and began teaching English. 

 • Motto: Adventure begins at the end of your comfort zone. 
Patrick Butler

Patrick Butler

Y1 English Teacher

Ve škole působím od 1. 9. 2022


 • Education: Bachelor of Science in Music, Media & Performance Technology from the University of Limerick, Ireland.
 • Practise: I have been teaching English as a foreign language since 2017. From 2017 until 2022, I lived in the city of Dalian in Northeastern China, where I taught in several kindergartens and English training centres, working with children of different English levels from ages 3 to 12. I also worked with different youth organisations in Ireland during my secondary school and university years, where I collaborated with teams to teach the Irish language, supervise summer camps, and to help inspire an interest in music, art, and STEM subjects in children from disadvantaged areas. From my experience, I’ve learned that every student is different in their interests, abilities, and learning styles, and it is important for us to nurture each child and their individual talents in the way that we teach.
 • Courses: TEFL Certification
 • Motto: Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.
Vanessa Juarez

Vanessa Juarez

Y3 English Teacher

Ve škole působím od 1. 9. 2022

 

 

 • Education: I obtained a Bachelor of Communications & Marketing at the University of Houston in Houston, Tx. During that time I took a semester of Early Childhood Education and completed a semester of teaching observation at a local Elementary School. 
 • Practice: In addition to teaching observation, I volunteered for 2 years at a local public library to read to children as part of their reading program. At the end of 2018, I moved to Europe and decided to teach English online to kids in China and travel full-time. In 2020 I decided to stop teaching online and teach full-time in Prague. I worked with a couple of schools in Prague before finding my perfect fit and started as a teacher at Orangery that same fall.
 • CoursesTEFL, TESOL
 • Motto: Be fearless in the pursuit of what sets your soul on fire. 

                                                                                           Jennifer Lee 

Michaela Horčíková

Michaela Horčíková

Vychovatelka školní družiny

Ve škole působím od 1. 9. 2022 


 • Vzdělání: SOŠ pedagogická se zaměřením na předškolní a mimoškolní výchovu 
 • Praxe: Už od mala jsem byla tak trochu máma Míša a k dětem jsem měla vždycky blízko. Ve středoškolských letech jsem se věnovala hlídání profesionálně a zakotvila jsem v Praze, kde doposud bydlím. Vyzkoušela jsem si díky praxím na škole různá prostředí a jako startovací dráhu jsem si zvolila prostředí školky. Mám za sebou 2 roky vyučování v mateřské škole - heterogenní třídě. Zde jsem se dozvěděla spoustu informací o tom, jak docílit toho, aby se různé věkové kategorie naučily spolupracovat a vzájemně se rozvíjely. Za tu zkušenost jsem moc ráda. Nyní se těším na prvňáčky, se kterými se chystám na pořádnou dávku zábavy, nadšení a kreativity.
  Ve volném čase se věnuji umění všeobecně, cestování, focení, dobrovolnické službě s dětmi a občas i sportu. 
 • Kurzy: Kurz plavecký, lyžařský, turistický, cyklistický.
 • Motto: „Slova mají sílu určovat to, kým se staneš. Tak se obklopuj těmi nejlepšími, ať máš kde čerpat a předej to dál./ Shine bright your way.“
Linda Seidelmannová

Linda Seidelmannová

Koordinátorka družiny | Vychovatelka školní družiny

Ve škole působím od 1. 9. 2019


 • Vzdělání: Střední škola pedagogická s oborem předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Praxe: Po složení maturitní zkoušky jsem si splnila svůj dětský sen a vystudovala zkrácené studium cukrář, čemuž jsem se následně po dobu tří let věnovala.  Díky této praxi jsem se přestěhovala do Prahy. Pracovala jsem zde jako cukrářka pro Obecní dům, restauraci Portfolio a kavárnu Styl & Interiér. Dokázala jsem, že sny se můžou plnit, a rozhodla jsem se využít svoje nadšení a znalosti v práci s dětmi. 
 • Kurzy: Během střední školy jsem se zúčastnila plaveckého a lyžařského kurzu. V roce 2019 jsem absolvovala kurz na Zdravotníka zotavovacích akcí.
 • Motto: ¨Směj se kdykoliv to jde.¨
Lucie Ismail

Lucie Ismail

Vychovatelka školní družiny

Ve škole působím od 1. 9. 2021

 • Vzdělání: V Praze jsem vystudovala OA Svatoslavova, poté jsem studovala na České zemědělské univerzitě v Praze obor Ekonomika a management. Při zaměstnání jsem vystudovala Master of business administration (MBA) především kvůli angličtině. V rámci rodičovské dovolené jsem absolvovala studium pedagogiky pro pedagoga volného času a studium pedagogiky k výkonu činnosti vychovatele v Olomouci. Od nového semestru budu studovat Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a uměleckých odborných předmětů na univerzitě Jana Amose Komenského. 
 • Praxe: Od roku 2010 jsem pracovala v telekomunikacích pro společnost O2 Czech republic, a.s, kdy jsem byla odpovědná za prodejní výsledky interních i externích call center, zároveň jsem spolupracovala s trenéry a připravovala podklady pro školení operátorů. Na podzim 2015 jsem se stala maminkou a prohloubila se u mě touha po práci s dětmi, stále více jsem se zajímala o rozvoj a vzdělávání dětí. Začala jsem spolupracovat s TJ Sokol Jahodnice, kde jsem dělala lektorku v miniškoličce pro děti ve věku 2-3 roky. Vedla jsem kurz psaní všemi deseti a kurz kreativní tvorby s důrazem na sociální sítě v soukromé ZŠ Človíček. Následně jsem díky pandemii začala připravovat online lekce pro děti zaměřené na kreativní tvorbu a cvičení. Na podzim 2020 jsem pod záštitou TJ Sokol Jahodnice připravila několik veřejných kurzů pro maminky s dětmi ve věku 1-3 roky zaměřených na sport s důrazem na věk dětí. Díky pandemii jsem kurzy z velké části absolvovala online (přes MS Teams). Zároveň jsem pro agenturu Kroužky vedla sportovní lekce – sportovní a míčové hry v MŠ Hostavice a pro základní školu Štěrboholy lekce Atletiky pro 1. - 2. třídu a 3. -6. třídu. 
 • Kurzy: Kurz Studium pedagogiky pro pedagoga volného času, kurz Základy konstruktivní komunikace, kurz Techniky vedení reflexe pedagogického procesu, kurz Studium pedagogiky k výkonu činnosti vychovatele
 • Motto: Život je jako zrcadlo. Když se na něj díváš pozitivně, odvděčí se Ti úsměvem
Mgr. Veronika Ivánková

Mgr. Veronika Ivánková

Učitelka 3. třídy 

 • Vzdělání: Narodila jsem se v Ostravě. Od útlého věku mě to táhlo k jazykům, proto jsem si ke svému studiu zvolila základní školu s rozšířenou výukou angličtiny, na kterou jsem navázala jazykovým gymnáziem. Protože jsem měla vždy pěkný vztah k dětem a ráda jsem pomáhala své mámě, která učila na základní škole, s přípravou, rozhodla jsem se pro studium 1. stupně ZŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci.

  Studium v Olomouci pro mě bylo velkým přínosem, protože jsem mimo vzdělávání v Česku mohla také cestovat a poznávat jiné kultury a nahlédnout do škol v zahraničí. Zimní semestr ve třetím ročníku jsem strávila v Madridu, kde jsem absolvovala několikaměsíční praxi na soukromé škole. V posledním ročníku jsem měla možnost strávit měsíc v Indonésii, kde jsem navštívila několik základních škol a vyzkoušela jsem si učit v odlišných podmínkách, než jsem byla zvyklá.
 • Praxe: Po dokončení studia jsem zůstala dva roky v Olomouci na státní škole, kde jsem učila třídy páťáků. Tyto první roky praxe pro mě byly velmi důležité, protože jsem získala zkušenosti a práci učitelky jsem si skutečně zamilovala.

  Další mé kroky směřovaly do Prahy, kde už jsem měla jasnější představu o tom, jak bych chtěla pokračovat. V Praze jsem získala svou první zkušenost se soukromou bilingvní školou, kde jsem ocenila především možnost individuálnějšího přístupu k dětem.
 • Kurzy/ školení/ workshopy: 
  • aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci studentů doktorských programů Výzvy pro učitele v 21. Století, představení práce Multikulturní výchova v inkluzivním pojetí vzdělávání, zakončeno certifikátem
  • účast na workshopu Pedagogické aspekty hodnocení vysokoškolských studentů, zakončeno certifikátem
  • účast na workshopu Využití prostředků hi-tech augmentativní a alternativní komunikace (AAL), zakončeno certifikátem
  • absolvování vzdělávacího programu Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ, zakončeno certifikátem
  • absolvování semináře Jak na novou informatiku podle revize RVP ZV, zakončeno certifikátem
  • absolvování semináře Prevence šikany, zakončeno certifikátem
 • Motto: Lepší je vidět něco jednou, než o tom tisíckrát slyšet.
Marjeta Marija Kosec, BSc

Marjeta Marija Kosec, BSc

externí psycholog

Ve škole působím od 1. 9. 2017

 • vzdělání: Na univerzitě v Lublani jsem získala titul bakalář BSc v oboru psychologie. Mluvím těmito jazyky: anglický, francouzský, španělský, český a slovinský.
 • praxe: Po studiích jsem pracovala jako „baby-sitter" a „tutor" v zahraničí. Dále jsem působila v Mateřské škole Orangery jako anglická učitelka. Také jsem vedla kurzy Business English a soukromé kurzy pro veřejnost. Absolvovala jsem povinnou praxi na soukromé psychologické klinice.
 • kurzy: CPE – Cambridge certificate, Transakční analýza, Kurz první pomoci, modelování z hlíny
 • motto: "I believe that being a teacher is one of the most beautiful and responsible jobs of all. I have always had a great interest in the development of children. It is amazing to see the curiosity for the wanders of the world in their eyes and to help them learn new knowledge, gain social skills, and develop into confident, unique personalities.