Třídy

ZŠ Orangery tvoří zatím pouze dvě třídy.

1. třída


První třída je vedena třídní učitelkou Mgr. Sylvou Slabihoudkovou, Ph.D. a má 11 žáků. 


2. třída


Je zakládající třídou ZŠ Orangery. V současné době má 6 žáků v čele s třídní učitelkou Mgr. Barborou Honzíkovou.