Školní psycholog

Konzultační hodiny: Vždy po předchozí dohodě 

meti.kosec@gmail.com

Kontakt:  721 099 781

 

Role externího psychologa

  • náplní práce  psychologa je především pomáhat dětem, které se dostanou do svízelné situace:
    • v oblasti učení (zhoršení prospěchu, neprospěch v některých předmětech, rozhodování při volbě povolání, hledání stylů a strategie učení, apod.)
    • v oblasti chování (vztahy ve třídním kolektivu, vztahy k učitelům, vrstevníkům, rodičům, apod.)
    • příp. v krizových situacích (aktuální selhání), v oblasti nápravné péče u dětí s poruchami chování a učení
  • dále je to pomoc rodičům, kolegům pedagogům, ostatním pracovníkům školy
  • školní psycholog spolupracuje s odborníky příbuzných profesí – kolegy školními psychology, lékaři, klinickými psychology, klinickými logopedy, psychiatry, sociálními pracovníky, speciálními pedagogy, apod.

Cena konzultace : 500 Kč / 60 min