Školní psycholog

Marjeta Marija Kosec, BSc

Marjeta Marija Kosec, BSc

externí psycholog

Ve škole působím od 1. 9. 2017

 • vzdělání: Na univerzitě v Lublani jsem získala titul bakalář BSc v oboru psychologie. Mluvím těmito jazyky: anglický, francouzský, španělský, český a slovinský.
 • praxe: Po studiích jsem pracovala jako „baby-sitter" a „tutor" v zahraničí. Dále jsem působila v Mateřské škole Orangery jako anglická učitelka. Také jsem vedla kurzy Business English a soukromé kurzy pro veřejnost. Absolvovala jsem povinnou praxi na soukromé psychologické klinice.
 • kurzy: CPE – Cambridge certificate, Transakční analýza, Kurz první pomoci, modelování z hlíny
 • motto: "I believe that being a teacher is one of the most beautiful and responsible jobs of all. I have always had a great interest in the development of children. It is amazing to see the curiosity for the wanders of the world in their eyes and to help them learn new knowledge, gain social skills, and develop into confident, unique personalities.

Konzultační hodiny: Vždy po předchozí dohodě 

meti.kosec@gmail.com

Kontakt:  721 099 781

 

Role externího psychologa

 • náplní práce  psychologa je především pomáhat dětem, které se dostanou do svízelné situace:
  • v oblasti učení (zhoršení prospěchu, neprospěch v některých předmětech, rozhodování při volbě povolání, hledání stylů a strategie učení, apod.)
  • v oblasti chování (vztahy ve třídním kolektivu, vztahy k učitelům, vrstevníkům, rodičům, apod.)
  • příp. v krizových situacích (aktuální selhání), v oblasti nápravné péče u dětí s poruchami chování a učení
 • dále je to pomoc rodičům, kolegům pedagogům, ostatním pracovníkům školy
 • školní psycholog spolupracuje s odborníky příbuzných profesí – kolegy školními psychology, lékaři, klinickými psychology, klinickými logopedy, psychiatry, sociálními pracovníky, speciálními pedagogy, apod.