Školní metodik prevence

Mgr. Barbora Honzíková

Mgr. Barbora Honzíková

Metodik prevence Třídní učitelka 1. ročníku 

Ve škole působím od 1. 9. 2018


  • Vzdělání: Po složení maturitní zkoušky v rodném Vimperku jsem se přesunula do centra České Republiky, abych dosáhla magisterského titulu na Karlově Univerzitě a stala se učitelkou pro první stupeň základní školy se specializací Dramatická výchova. Hned v prvním roce působení v ZŠ Orangery jsem zahájila studium k výkonu specializované činnosti – metodik prevence (PedfUK), které jsem ukončila v červnu 2021.
  • Praxe: Již během studií jsem mimo povinných praxí pracovala jako učitelka v 5. třídě PJZŠ Horáčkova a zároveň jako lektorka DV v Hobby centru Prahy 4. Po návratu z ročního pobytu ve Francii jsem se vrátila do stejné školy, tentokrát ke čtvrťákům. Do páté třídy jsem s nimi ovšem nepostoupila, neboť se naskytla možnost opět odjet do Francie. Před odjezdem jsem několik měsíců pracovala jako učitelka v anglické mateřské školce Kinder garten, kde jsem vedla i kurzy DV. Po návratu jsem pracovala v MC a RK Veselý čertík nejen jako lektorka DV a různých kurzů pro miminka i batolátka, ale také jako učitelka přípravky na mateřskou školku „Krůček do školky".
  • Kurzy:  Efektivní komunikace (ACADEMIA IREAS, o. p. s.); Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (PedfUK); Práce s týraným, zneužívaným a zanedbávaným dítětem (ACADEMIA IREAS, o. p. s.); Šikana a Kyberšikana (ACADEMIA IREAS, o. p. s.); Jak na formativní hodnocení v praxi (Učitelnice. cz/Petra Vallin); Pět nejčastějších chyb ve formativním hodnocení (Ucimespolecne.cz/Lucie Samková); Psychohygiena učitele a práce se stresem (Academia Ireas); Poruchy chování I., Poruchy chování II (ibsaro); Učitel vs. problematický žák - Jak neztratit hlavu (Olchavova.cz);  Sebekoučink pro pedagogy (Olcahvova.cz); kurz Tvořivé metody pro čtení a psaní (Tvořivá škola o.s.); Cyklické vzdělývání vzdělávacího programu Začít spolu (Step by step ČR); první pomoc u dětí + kurz první pomoci u dětí a dospělých (Český červený kříž); vzdělávací program „Divadlo pro děti" (Asteria); Vzdělávací program efektivního rodičovství pro rodiče; kurz francouzštiny B1; kurz francouzštiny - DELF A2.2.
  • Motto: Jediné chování, které mohu změnit, je moje vlastní. 

Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence 

Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00-15:00 hod po předchozí domluvě
Kontakt: honzikova-zs@orangery.cz 

Role školního metodika prevence

  • koordinuje tvorbu Minimálního preventivního programu – organizační, metodická, evaluační činnost
  • provádí evaluaci preventivních aktivit v MPP za každý školní rok
  • zaměřuje se na oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů – pracuje s jednotlivci, se skupinkami žáků, s celými třídními kolektivy
  • zajišťuje preventivní programy
  • poskytuje konzultace a poradenskou činnost učitelům, žákům, rodičům
  • poskytuje vhodné aktivity, nápady, náměty pro práci se třídou