Školné

  • měsíční školné na rok 2022/2023 činí 12.900,- Kč 

  • ranní i odpolední družina zdarma po celu dobu docházky

  • zkušební týden zdarma

  • sourozenecká sleva

- druhé dítě 10%

- třetí dítě 15% 

- čtvrté dítě zdarma