Školné

  • měsíční školné na rok 2023/2024 činí 14 900 Kč 

  • ranní i odpolední družina zdarma po celu dobu docházky

  • zápisné 2000 Kč (administrace + 2 zkušební dny zdarma)

  • sourozenecká sleva

- druhé dítě 10%

- třetí dítě 15% 

- čtvrté dítě 20%