Ročníky

ZŠ Orangery je škola stávající z prvního stupně.

1. ročník


První ročník má vlastní budovu v srdci parku a navštěvuje jej 16 žáků. Jejich třídní učitelkou je Ing. et Bc. Renata Lacinová, MBA. 

 

 

 

2. ročník


Druhý ročník sídlí v ateliéru naší zahrady. Tvoří  jej 17 žáků. Jejich třídním učitelem  je Bc. Jan Kotrč, DiS.  

 

3. ročník

 
Třetí ročník je veden třídní učitelkou Zuzanou Tkadlecovou a má 14 žáků. 


   


4. ročník


Čtvrtý ročník má 15 žáků v čele s třídní učitelkou Mgr. Kamilou Sokolíkovou.

 

5. ročník

Je zakládajícím ročníkem ZŠ Orangery. V současné době je složen ze 3 žáků v čele s třídní učitelkou Mgr. Barborou Honzíkovou.