Družina

 

 

Školní družina je organizována ve dvou blocích - ranní a odpolední. I zde probíhá přímá každodenní spolupráce s rodilým mluvčím. Děti jsou tak vystavovány oběma jazykům přirozeně a po celý den. Dochází zde k podpoře výuky a především užití angličtiny v běžných denních situacíc.

Paní vychovatelky a rodilí mluvčí připravují pro naše žáky různě zaměřené řízené aktivity. V rámci družiny chodí žáci také ven. K tomu využívají především školní zahradu, zámecký park či přilehlé sportovní hřiště.