Rozvrh aktivit

Školní družina je organizována ve dvou blocích - ranní a odpolední. I zde probíhá přímá každodenní spolupráce s rodilým mluvčím. Děti jsou tak vystavovány oběma jazykům přirozeně a po celý den. Dochází zde k podpoře výuky a především užití angličtiny v běžných denních situacích. Vychovatelky a rodilí mluvčí připravují pro naše žáky různě zaměřené řízené aktivity. V rámci družiny chodí žáci také ven. K tomu využívají především školní zahradu, zámecký park či přilehlé sportovní hřiště. 

Ranní aktivity 

7.30- 8.40

• Odpočinková a rekreační činnost, hry dle výběru dětí
• stolní a společenské hry
• prohlížení knih
• omalovánky dle vlastního výběru

Odpolední aktivity

12.45- 13.15

• příprava na oběd- hygiena, oběd

13.15 - 14. 00

• odpočinkové a relaxační činnosti - zabezpečení potřebného klidu po obědě
• odpočinek na koberci- čtení a vyprávění příběhů
• aktivity dle výběru účastníků
• English club - lekce AJ s rodilým mluvčím

14.00 - 14. 45

• odpočinkové činnosti a volná hra účastníků
• pobyt venku
• English club - lekce AJ s rodilým mluvčím

14.45 - 15.15

• svačina
• odpočinkové a relaxační činnosti - zabezpečení potřebného klidu po svačině 

15.15- 16.15

•  řízená zájmová činnost

• English club - lekce AJ s rodilým mluvčím

16.30- 17.00

• úklid relaxačního centra
• úklid zájmové činnosti
• volná hra
• pobyt venku

Řízená zájmová činnost

15.15- 16.15

Pondělí

Vaření
• poznávání surovin, postupy při pečení, práce s recepty

Úterý

Kreativní tvoření
• práce s papírem, práce s netradičními materiály, lepení, stříhání, skládání

Středa

Hrátky s hudbou
• práce s Orffovy nástroji, hudba s pohybem, zpěv, tanec, hry s hudbou

Čtvrtek

Malba a kresba
• práce s tužkou a pastelkami, fixami, voskovkami, využití temperových a vodových barev, práce s akrylovými barvami,..

Pátek

Zábavné experimenty
• logické hry, netradiční techniky, fyzikální pokusy, přírodovědné experimenty, zábavné hry Pro děti ZŠ Orangery je družina zcela ZDARMA po celou dobu docházky.