Časoplet

5.2.2020

„Hudba Lukáše Sommera otevírá vyprávění ještě v dobách bájí a pověstí. Krása opředená tajemstvím nás provádí prvními zmínkami o českých zemích a vede nás stále dál k nevýznamnějšímu panovníkovi naší historie, Karlu IV.. Setkáváme se s Mistrem Janem Husem, nahlédneme též na dvůr císaře Rudolfa II. a v neposlední řadě nás osloví osud T. G. Masaryka. České země mají co vyprávět, a nejen z pohledu učebnic historie, ale i z toho, co vše světu přinesly. Pojďte se tedy společně s námi zaposlouchat do příběhů naší vlasti za doprovodu hudby, která Vás nejen nadchne, ale též zcela pohltí.
Lukáš Sommer (hudba)
Helena Chalupová (odborný konzultant)
Vojtěch Svoboda (režie)
Sébastien Bagnoud (dirigent)
Zita Miklošová (scéna & kostýmy)"


http://www.operastudio.cz/projekty/historicky-casoplet/
Se třeťáky jsme vyrazili do divadla Na Maninách, kde jsme měli možnost vidět novou formu představení realizované Operou studio Praha – Časoplet. Jedná se o propojení opery, pantomimy a výtvarného umění. Představení vzniklo ke 100. výročí vzniku Československa. Promítají se zde nejdůležitější historické události. Kulisy vznikají přímo na jevišti. Vše je v pohybu. Ačkoli některé obrazy byly pro třeťáky ještě neznámé, aktivita na jevišti většinu z nich zaujala. V hodinách prvouky jsme pak jednotlivé obrazy znovu prostudovali a usadili je do toho, co už o české historii víme. Pouštěli jsme si jednotlivé obrazy na videu a rozebírali nejen historii, ale také způsob zpracování a jaké pocity to v nás vyvolává. Na základě tohoto vyprávění jsme své postřehy zaznamenali do pracovních listů.
Myslím, že představení se výborně hodí právě k hodinám prvouky, ale je zároveň výborným výchovným koncertem. Naučit děti poslouchat vážnou hudbu je vážně řehole, ale v tomto podání to bylo zcela nenásilné a přirozené.
I z názorů dětí vyplynulo, že je představení spíše zaujalo. Nebavilo jen ty, kteří nejsou zaujatí historií jako takovou. Ti se však zase dokázali zabývat technickým podáním představení.