Vánoční besídka

17.12.2019

Na vánoční besídku jsme se připravovali od konce října. Čím blíže bylo k Vánocům tím více se v hodinách tělesné a hudební výchovy objevovalo jednotlivých čísel. Rozhodli jsme se, že besídku uspořádáme celoškolní. Naplnit tak program nebylo vůbec těžké. Horší bylo najít prostor, který by byl důstojný takové akce. Nakonec jsme se rozhodli pro místní hotel Svornost, kde nám vyšli maximálně vstříc. Hotel Svornost prokázal naprostou připravenost pro podobné akce - s dětmi a velkými požadavky na technické zázemí.
Když jsme během generálky zjistili, že má celé pásmo přes hodinu, rozhodli jsme se, že jej rozdělíme přestávkou, kterou vyplníme ochutnávkou Slovinských specialit od naší kolegyně, jejíž manžel vlastní cateringovou firmu.
První třída si připravila dlouhé pásmo, které jsme nakonec také rozdělili na dvě části. Prvňáci si s paní učitelkou připravili několik básní a koled, z nichž některé byli v anglickém jazyce. To vše bylo doprovázeno lehkou dramatizací či hudebními nástroji. Dokonce se našla jedna dívka, která si připravila přednes na klavír. Nervozita na prvňáčky sice zapůsobila, ale potlesk a slzičky v očích rodičů byly nevyhnutelné. Nejinak tomu bylo i u dalších dvou ročníků. Ty měli sice jednotlivá čísla, ale i zde se našly kusy v aj a dojetí rodičů i nervozita dětí byly shodné.
Mezi vyššími ročníky bylo více odvážlivců, takže jsme se dočkali nejen klavírních přednesů, ale také sólového zpěvu a baletního tance.
Kromě očekávaných básní a písní se druháci a třeťáci předvedli v poloze zatím rodiči nečekané – při tanci společenského tance Blues. Nejeden rodič zjihnul, nejeden se otřásl strachem „Že by to moje robě šlo někdy do tanečních?!" Jistě by se našla nějaká zašlápnutá nožka a nástup bylo nutné zopakovat ještě jednou, ale tím jsme si jen zajistili plné soustředění všech rodičů. Celkový dojem byl na 10 z 10.
Zpracování Otesánka od Františka Hrubína druhou třídou bylo naprosto famózní. Především chlapec představující Otesánka, který byl obalený polštáři, působil velmi věrohodně.
Ze třídy třeťáků zase vzešel krátký animovaný film, který doprovodili živou recitací. V tak malém věku se dotknout alternativního filmového umění se asi nepoštěstí jen tak někomu.
Na závěr se prezentoval kroužek divadelní výchovy, který jde napříč všemi ročníky. Volně zpracované téma andělské školy, která se připravuje na narození Ježíška, až nakonec není připravená, když se Ježíšek skutečně narodí. Představení bylo postavené na řízené improvizaci. Děti působili nenuceně a přirozeně. Na některých nebyla vůbec znát nervozita. Zde se, že nám zde roste generace nových národních umělců.
Když dozněl potlesk, obdarovaly děti maminky snítkou jmelí a tatínky vlastnoručně vyrobenými svícny.
Hřebem celého večera byla společně zazpívaná koleda, ke které se přidali i rodiče. Po ní se někteří rozešli domů, ale jiní využili ještě společného času k nasátí atmosféry při příjemném hovoru s ostatními rodiči. Děti naopak využily nepozornosti rodičů k pořádnému vypuštění energie, ketrou museli téměř dvě hodiny držet na uzdě.