Časté otázky


• Jaký je maximální počet dětí ve třídě?

Maximální počet dětí na třídu je 16. Snažíme se tak zachovat možnost individuálního přístupu ke každému žákovi.


• Mění se školné po dobu docházky?

Ne, cenu školného znáte při podpisu smlouvy a zůstává stejná po celou dobu docházky.


• Kolik budu platit za družinu?

Družina je součástí docházky a je zcela zdarma. Součástí družiny jsou i pravidelné lekce s rodilým mluvčím a odpolední řízené aktivity ( sportovní pohybové hry, kreativní tvoření, hrádky s hudbou, malba a kresba, zábavné experimenty).


• Kde máte tělocvičnu?

Současné umístění ZŠ Orangery bohužel neumožnilo výstavbu vlastní tělocvičny. K dispozici máme tělocvičnu v dětském domově, který je od nás jen 5 minut chůze. Pokud počasí dovolí, jsme s dětmi venku v DP parku.


• Jsou při škole nějaké kroužky?

Ano. Dle zájmu rodičů se snažíme zprostředkovat rozličné kroužky (šach, dramatická výchova, věda nás baví, španělština, tenis, vývarná výchova v aj, gymnastika...).