Výsledky zápisu do 1. ročníku 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí je k vyzvednutí ve škole ve dnech 6., 7., 9. a 10. května 2019 v době od 8:45 – 15:00 hod nebo po telefonické domluvě. V tomto týdnu také prosíme o předání podepsané smlouvy oběma zákonnými zástupci. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno poštou.

Registrační číslo dítěte

Rozhodnutí školy

11

PŘIJAT

12

PŘIJAT

13

PŘIJAT

14

PŘIJAT

15

PŘIJAT

16

PŘIJAT

17

PŘIJAT

18

PŘIJAT

19

NEPŘIJAT (1. NÁHRADNÍK)

20

PŘIJAT

21

PŘIJAT

22

PŘIJAT

23

PŘIJAT

24

NEPŘIJAT (3. NÁHRADNÍK)

25

PŘIJAT

26

NEPŘIJAT (2. NÁHRADNÍK)

 


Základní škola Orangery je koncipována jako škola 1. stupně (1. - 5. ročník). Rádi bychom byli školou, která zajišťuje vysokou kvalitu vzdělávání, a to nejen v českém jazyce, ale i v jazyce anglickém. Věříme, že plně uspokojíme náročné požadavky všech a budou u nás spokojení nejen rodiče, ale především děti, kterým chceme připravit příjemné prostředí pro poznávání i bezpečnou atmosféru pro sdílení a kamarádství. Děti budou vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti a aktivnímu přístupu k životu. Chceme být školou, kam děti chodí rády.

Výhody, které nabízíme oproti ostatním základním školám:

 • Česko – anglická výuka
 • Spolupráce s rodilým mluvčím
 • Začátek vyučování 9:00 hod
 • Provoz školy včetně družiny 7.30-17.00 hod
 • Malý kolektiv (max. 13 žáků ve třídě)– práce v malých skupinách
 • Individuální přístup k dětem
 • Slovní hodnocení
 • Intenzivní spolupráce s rodiči, informovanost o dění ve škole
 • Škola přizpůsobená dětem
 • Učení modernějšími a osvědčenými metodami (metoda Hejného matematiky a genetická metoda čtení)
 • Činnostní vyučování
 • Důraz na dobrou atmosféru a vztahy
 • Rozvoj sociálních dovedností
 • Kvalitní příprava na vyšší stupeň vzdělání
 • Moderní pomůcky
 • Nové vybavení
 • Prostředí inspirující ke kreativitě
 • Etická a estetická výchova
 • Ekologická, zdravá škola
 • ŠVP šitý na míru
 • Další poskytované služby - školní družina, jídelna, zájmové kroužky, poradenství
 • Pedagogický tým lidí s laskavým osobním a taktním přístupem k dětem