Vážení návštěvníci našich stránek,

momentálně se web obsahově a graficky aktualizuje, vyvíjí a dostává nový kabát.

 

 

Naše škola 

                   

 

Základní škola Orangery nabízí vzdělání 1. stupně ZŠ rozšířené o výuku anglického jazyka rodilými mluvčími. Zaměřujeme se na uspokojení požadavků všech - žáků i jejich rodičů. Ve spolupráci s odborníky zajišťujeme svým žákům příjemné a bezpečné prostředí nejen pro poznávání a učení se, ale také pro navazování přátelství s vrstevníky. Vedeme žáky k samostatnosti, odpovědnému chování a aktivnímu přístupu k životu. 

 

Výhody, které nabízíme: 

 

 • Česko – anglická výuka ve spolupráci s rodilým mluvčím
 • Individuální přístup
 • Hejného metoda výuky matematiky
 • Činnostní vyučování
 • Formativní hodnocení
 • Rozvoj sociálních dovedností
 • Zájmové kroužky
 • Kvalitní příprava na vyšší stupeň vzdělání
 • Poradenství
 • Začátek vyučování v 9:00
 • Provoz školy včetně družiny 7:30-17:00
 • Ekologická, zdravá škola S kým spolupracujeme